Computer Science Lab
Computer Science Lab

Computer Science Lab

Bringing great people onto your team is about demonstrating that size really doesn’t matter – people do.

Về chúng tôi

Computer Science Lab (CSL) trực thuộc chính phủ Lào, chịu trách nhiệm quản lý và phát triển công nghệ cho các dự án mạng.

Chế độ đãi ngộ

  • Công ty chi trả toàn bộ chi phí khi làm việc tại Lào.
  • Làm việc T2 - T6 (09h00 - 17h00)

Sản phẩm

Thông tin chung

Lĩnh vực

Giải trí/ Game

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

  • Laos

    Laos

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 272 Khun Bu Lom Rd, Xiengyeun Village, Chanthabuly District, Vientiane Capital, Lao PDR