CoFounder Venture Partners Limited
CoFounder Venture Partners Limited

CoFounder Venture Partners Limited

Về chúng tôi

DEMOCRATIZING ENTREPRENEURSHIP The cost today of launching a technology company is so low that just about anyone can do it. Almost anyone, that is.

Website: https://cofoundervp.com/

Thông tin chung

Lĩnh vực

Product

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh