CodeLynx

CodeLynx

Born to code- No plan B

Born to code- No plan B

CodeLynx is a start-up from Israel. Our founder is an Israelic with about 17 years experience in software development. We are doing our own products as well as projects for our clients. With that foundation, we have many innovative ideas and a belief to bring it to real life. We welcome you to join us and together we make it come true real soon.

CodeLynx is looking for a Developer with excellent coding skills to join the team. We areseeking developer who loves programming and can apply it to building web apps and mobile apps that support thousands to millions of users. We’re looking for talented people who want to learn a lot and build amazing things.

Joining us at CodeLynx will give you the opportunity to use your skills to the fullest capacity, and to know that what you do has major influence in a young and dynamicteam. Our say is “Born to code, no plan B”

Sản phẩm
Meet Take

Ứng dụng giao đồ ăn duy nhất trên thế giới đảm bảo việc làm hài lòng bạn cũng như những người đang bỏ bữa tối. Cứ mỗi đơn hàng, hãy giao một liều lượng đến tận tay người khó khăn! Và tất cả những điều này mà bạn không cần phải trả thêm một đồng shekel cho món ăn bạn đặt. Những người đưa tin của chúng tôi mang thực phẩm dư thừa từ các nhà hàng đến những người khó khăn thông qua mạng lưới các nhà hoạt động xã hội và mọi người đều thích làm việc thiện!

Website

Địa điểm

  • 5A Trần Phú, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Israel