Cloudsoft

Cloudsoft

NỀN TẢNG TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

NỀN TẢNG TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

Với những giải pháp công nghệ tốt nhất, hiệu quả cho vấn đề tối ưu và vận hành doanh nghiệp, Cloudsoft giúp bạn tăng trưởng kinh doanh.

Địa điểm

  • 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam