City Garden cafe

City Garden cafe

09 Trương Công Định, Tân Bình

Địa điểm

  • 09 Trương Công Định, Tân Bình