CHIPS
CHIPS

CHIPS

Never Ending Improvement

Về chúng tôi

Trải qua 11 năm phân tích và triển khai Phần mềm Web App, Mobile App. Chúng tôi đã và đang đơn giản hóa nhà quản trị, tối ưu về thời gian hiệu suất tương tác trên mẫu thông tin Khách hàng.

Chế độ đãi ngộ

  • Trainning
  • Chế độ đầy đủ
  • Hưởng lương chính thức
  • Thứ 2 - Thứ 7

Thông tin chung

Lĩnh vực

Phần Mềm

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • L9-22, 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh