Ceres Solutions

Ceres Solutions

Always think about \"what can be done\" rather than finding the reasons \"why cannot be done\"

Always think about \"what can be done\" rather than finding the reasons \"why cannot be done\"

Kinh doanh sản phẩm và giải pháp phần mềm. Phát triển sản phẩm phần mềm, website, ứng dụng mobile. Gia công phần mềm thị trường trong và ngoài nước

Ceres Solutions
Ceres Solutions
Ceres Solutions
Ceres Solutions

Website

Địa điểm

84 Bạch Đằng, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam