BU ENTERTAINMENT TECHNOLOGY JSC

BU ENTERTAINMENT TECHNOLOGY JSC

Công ty làm việc lĩnh vực công nghệ, ứng dụng và giải pháp trên di động.

BU ENTERTAINMENT TECHNOLOGY JSC

Địa điểm

1B 255/3 Hoàng Mai - Hoàng Văn Thụ - Hà Nội