Briswell Vietnam

Briswell Vietnam

Tăng thêm giá trị mới cho xã hội tương lai trong lĩnh vực IT

Tăng thêm giá trị mới cho xã hội tương lai trong lĩnh vực IT

Trong những năm gần đây, internet phát triển làm cho việc kinh doanh của các doanh nghiệp chuyển biến từng ngày. Bối cảnh toàn cầu hóa đã tạo nên môi trường để các nước mới nổi phát triển hòa mình vào hàng ngũ các quốc gia tiên tiến. Với mong muốn tham gia đóng góp một phần vào sự phát triển của các nước mới nổi cũng như góp phần vào sự cống hiến của Nhật Bản đối với các nước mới nổi và sự cống hiến của toàn thể khách hàng vào công cuộc toàn cầu hóa, chúng tôi đã thành lập văn phòng Briswell tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ góp phần mở rộng hoạt động kinh doanh của khách hàng trên cơ sở dựa vào sự tăng trưởng của Châu Á – vốn là nơi lý tưởng để chúng tôi triển khai phát triển hệ thống và đưa công nghệ internet mới nhất vào kinh doanh tại Briswell Việt Nam.

Briswell Vietnam
Briswell Vietnam
Briswell Vietnam
Briswell Vietnam
Sản phẩm
Đa dạng dự án, tùy thuộc vào từng thời điểm. Sẽ trao đổi kĩ hơn khi phỏng vấn.

Website

Địa điểm

  • 115-115A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Japan