bravesoft Vietnam

bravesoft Vietnam

Infinite Innovation

Infinite Innovation

Bravesoft Việt Nam làm công ty phần mềm được thành lập vào ngày 18 tháng 03 năm 2013. Với khẩu hiệu “Infinite Innovation, sứ mệnh của công ty là cống hiến không ngừng vì sự phát triển của xã hội. Giá trị cốt lõi của Bravesoft Vietnam được xây dựng dựa trên quy tắc 3C: Chuyên nghiệp, Chia sẻ, Cầu tiến. Trong đó:

  • Chuyên nghiệp: Luôn làm việc với trách nhiệm cao để đạt được sản phẩm hoàn hảo.
  • Chia sẻ: Luôn có suy nghĩ một người vì mọi người, mọi người vì một người, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, tri thức cho đồng nghiệp, những người xung quanh.
  • Cầu tiến: Không thỏa mãn với thực tại, sẵn sàng với thử thách, cố gắng để hướng tới những mục tiêu mới.
bravesoft Vietnam
bravesoft Vietnam
bravesoft Vietnam
bravesoft Vietnam

Website

Địa điểm

  • 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam