Biso24
Biso24

Biso24

Đồng bộ - Tốc độ - Đồng hành

Về chúng tôi

Tầm nhìn: Nâng tầm doanh trí Việt Nam, tiên phong chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện và phổ cập ERP cho SMEs Việt Nam. Công ty TNHH Công Nghệ BISO24 là doanh nghiệp chuyên sâu tư vấn và triển khai ứng dụng hệ thống phần mềm về công nghệ thông tin vào quản trị vận hành kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh.   

Sản phẩm chính của BISO24 là “Bộ giải pháp quản trị vận hành tổng thể doanh nghiệp” - tích hợp, đa nhiệm và tùy biến nhằm tiên phong tham gia vào quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam.   

Thế mạnh của BISO24 là đặc thù quản trị vận hành của các doanh nghiệp Việt Nam và có kinh nghiệm tư vấn đồng hành và triển khai phần mềm kèm các giải pháp.

Chế độ đãi ngộ

 • Good salary package, 13th month salary.
 • Flexible working time.
 • A sociable, young and dynamic environment.
 • Competitive salary, negotiable according to capacity
 • Considered annual salary increase & 13th-month salary according to work results
 • Working in a fun, comfortable environment, with many opportunities to develop skills and develop yourself
 • Full participation in benefits under Vietnam Labor Law
 • Provide full equipment to serve the job
 • Collective activities: company trip, teambuilding, dinner party
 • Working time: From Monday to Friday (Morning 8:30-12h00, Afternoon 13h00-17h30)

Sản phẩm

Giải pháp tư vấn và chuyển giao công nghệ BISO24 ERP - Bizcore
Giải pháp tư vấn và chuyển giao công nghệ BISO24 ERP - Bizcore
Setup chuỗi giá trị, tổ chức công ty, xác lập mục tiêu, lập kế hoạch tài chính kinh doanh, thiết lập định mức lõi, kiểm soát thực hiện
Giải pháp tư vấn và chuyển giao công nghệ BISO24 ERP - Sales & CRM
Giải pháp tư vấn và chuyển giao công nghệ BISO24 ERP - Sales & CRM
Quản lý giao dịch truyền thông - bán hàng theo hành trình khách hàng và chuỗi giá trị. Cho phép nhiều kịch bản bán hàng, CRM, NXT, Công nợ phải thu, quản lý tiến trình đơn hàng bán
Giải pháp tư vấn và chuyển giao công nghệ BISO24 ERP - Purchasing & SRM
Giải pháp tư vấn và chuyển giao công nghệ BISO24 ERP - Purchasing & SRM
Kế hoạch mua, báo cáo mua, quản lý quan hệ nhà cung cấp, toàn vẹn tiến trình mua hàng

Thông tin chung

Lĩnh vực

Software

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

 • Vietnam

  Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

 • Lầu 6, Tòa nhà Head Building, Số 10 Sông Thao, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh