BIN CORPORATION GROUP VIỆT NAM

BIN CORPORATION GROUP VIỆT NAM

Doanh nghiệp, Tài chính, Du lịch, Digital Marketing, Hạ tầng CNTT, Bất động sản, Phát triển nhân sự.

Doanh nghiệp, Tài chính, Du lịch, Digital Marketing, Hạ tầng CNTT, Bất động sản, Phát triển nhân sự.

Về BIN CORPORATION GROUP

BIN Corporation Group là tập đoàn đa dịch vụ, chúng tôi đang cần ứng viên phù hợp làm việc các lĩnh vực, gồm: 

 • One IBC - tư vấn phi tài chính cho doanh nghiệp
 • BIN Media - truyền thông và quảng cáo kỹ thuật số
 • DNBC Financial Group - Dịch vụ chuyển tiền và tài khoản thanh toán toàn cầu
 • GIS - tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ du lịch, định cư
 • Travelner – Nền tảng phân phối tour du lịch, vé máy bay, khách sạn toàn thế giới
 • Khải Hưng Group chuyên về các lĩnh vực đầu tư bất động sản tại Việt Nam, v.v.

Chiến lược dài hạn của chúng tôi trong 10 năm tới là phát huy thế mạnh công nghệ, ứng dụng những ý tưởng khởi nghiệp mới vào cải tiến sản phẩm, dịch vụ.

Truyền thông nói về chúng tôi

Tuổi Trẻ: 

 • https://tuoitre.vn/vuot-qua-kho-khan-tien-len-phia-truoc-20211013091632844.htm
 • https://tuoitre.vn/tinh-nguoi-giua-tam-bao-covid-19-20210825125350224.htm

Thanh Niên: 

 • https://thanhnien.vn/tong-giam-doc-bin-corporation-group-the-he-8x-le-hung-anh-dung-bo-hep-pham-vi-kinh-doanh-trong-thoi-dai-toan-cau-hoa-post1404217.html

Zing:

 • https://zingnews.vn/ung-vien-co-bang-tien-si-tai-phap-chon-bin-corporation-group-post1279476.html

CafeF:

 • https://cafef.vn/nhan-vien-bin-corporation-group-bat-ngo-nhan-quyet-dinh-tang-luong-giua-mua-dich-20211111170718588.chn
 • https://cafef.vn/ceo-le-hung-anh-con-nguoi-la-tai-san-quy-gia-nhat-cua-bin-corporation-group-20211103163043581.chn

VnEconomy: 

 • https://vneconomy.vn/ceo-bin-corporation-group-den-co-hoi-cho-ai-tim-nhan-tai-phat-trien-travelner.htm
BIN CORPORATION GROUP VIỆT NAM
BIN CORPORATION GROUP VIỆT NAM
BIN CORPORATION GROUP VIỆT NAM
BIN CORPORATION GROUP VIỆT NAM
BIN CORPORATION GROUP VIỆT NAM
Sản phẩm
Tư vấn, cung cấp dịch vụ doanh nghiệp

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Về BIN CORPORATION GROUP</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">BIN Corporation Group là tập đoàn đa dịch vụ, chúng tôi đang cần ứng viên phù hợp làm việc các lĩnh vực, gồm: </span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">One IBC - tư vấn phi tài chính cho doanh nghiệp</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">BIN Media - truyền thông và quảng cáo kỹ thuật số</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">DNBC Financial Group - Dịch vụ chuyển tiền và tài khoản thanh toán toàn cầu</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">GIS - tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ du lịch, định cư</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Travelner – Nền tảng phân phối tour du lịch, vé máy bay, khách sạn toàn thế giới</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Khải Hưng Group chuyên về các lĩnh vực đầu tư bất động sản tại Việt Nam, v.v.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Chiến lược dài hạn của chúng tôi trong 10 năm tới là phát huy thế mạnh công nghệ, ứng dụng những ý tưởng khởi nghiệp mới vào cải tiến sản phẩm, dịch vụ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Truyền thông nói về chúng tôi</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Tuổi Trẻ: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://tuoitre.vn/vuot-qua-kho-khan-tien-len-phia-truoc-20211013091632844.htm</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://tuoitre.vn/tinh-nguoi-giua-tam-bao-covid-19-20210825125350224.htm</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Thanh Niên: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://thanhnien.vn/tong-giam-doc-bin-corporation-group-the-he-8x-le-hung-anh-dung-bo-hep-pham-vi-kinh-doanh-trong-thoi-dai-toan-cau-hoa-post1404217.html</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Zing:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://zingnews.vn/ung-vien-co-bang-tien-si-tai-phap-chon-bin-corporation-group-post1279476.html</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>CafeF:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://cafef.vn/nhan-vien-bin-corporation-group-bat-ngo-nhan-quyet-dinh-tang-luong-giua-mua-dich-20211111170718588.chn</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://cafef.vn/ceo-le-hung-anh-con-nguoi-la-tai-san-quy-gia-nhat-cua-bin-corporation-group-20211103163043581.chn</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>VnEconomy: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://vneconomy.vn/ceo-bin-corporation-group-den-co-hoi-cho-ai-tim-nhan-tai-phat-trien-travelner.htm</span></li> </ul>

Tư vấn, cung cấp dịch vụ doanh nghiệp
Tài chính và dịch vụ thanh toán toàn cầu

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Về BIN CORPORATION GROUP</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">BIN Corporation Group là tập đoàn đa dịch vụ, chúng tôi đang cần ứng viên phù hợp làm việc các lĩnh vực, gồm: </span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">One IBC - tư vấn phi tài chính cho doanh nghiệp</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">BIN Media - truyền thông và quảng cáo kỹ thuật số</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">DNBC Financial Group - Dịch vụ chuyển tiền và tài khoản thanh toán toàn cầu</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">GIS - tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ du lịch, định cư</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Travelner – Nền tảng phân phối tour du lịch, vé máy bay, khách sạn toàn thế giới</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Khải Hưng Group chuyên về các lĩnh vực đầu tư bất động sản tại Việt Nam, v.v.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Chiến lược dài hạn của chúng tôi trong 10 năm tới là phát huy thế mạnh công nghệ, ứng dụng những ý tưởng khởi nghiệp mới vào cải tiến sản phẩm, dịch vụ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Truyền thông nói về chúng tôi</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Tuổi Trẻ: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://tuoitre.vn/vuot-qua-kho-khan-tien-len-phia-truoc-20211013091632844.htm</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://tuoitre.vn/tinh-nguoi-giua-tam-bao-covid-19-20210825125350224.htm</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Thanh Niên: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://thanhnien.vn/tong-giam-doc-bin-corporation-group-the-he-8x-le-hung-anh-dung-bo-hep-pham-vi-kinh-doanh-trong-thoi-dai-toan-cau-hoa-post1404217.html</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Zing:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://zingnews.vn/ung-vien-co-bang-tien-si-tai-phap-chon-bin-corporation-group-post1279476.html</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>CafeF:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://cafef.vn/nhan-vien-bin-corporation-group-bat-ngo-nhan-quyet-dinh-tang-luong-giua-mua-dich-20211111170718588.chn</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://cafef.vn/ceo-le-hung-anh-con-nguoi-la-tai-san-quy-gia-nhat-cua-bin-corporation-group-20211103163043581.chn</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>VnEconomy: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://vneconomy.vn/ceo-bin-corporation-group-den-co-hoi-cho-ai-tim-nhan-tai-phat-trien-travelner.htm</span></li> </ul>

Tài chính và dịch vụ thanh toán toàn cầu
Giải pháp phần mềm

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Về BIN CORPORATION GROUP</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">BIN Corporation Group là tập đoàn đa dịch vụ, chúng tôi đang cần ứng viên phù hợp làm việc các lĩnh vực, gồm: </span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">One IBC - tư vấn phi tài chính cho doanh nghiệp</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">BIN Media - truyền thông và quảng cáo kỹ thuật số</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">DNBC Financial Group - Dịch vụ chuyển tiền và tài khoản thanh toán toàn cầu</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">GIS - tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ du lịch, định cư</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Travelner – Nền tảng phân phối tour du lịch, vé máy bay, khách sạn toàn thế giới</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Khải Hưng Group chuyên về các lĩnh vực đầu tư bất động sản tại Việt Nam, v.v.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Chiến lược dài hạn của chúng tôi trong 10 năm tới là phát huy thế mạnh công nghệ, ứng dụng những ý tưởng khởi nghiệp mới vào cải tiến sản phẩm, dịch vụ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Truyền thông nói về chúng tôi</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Tuổi Trẻ: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://tuoitre.vn/vuot-qua-kho-khan-tien-len-phia-truoc-20211013091632844.htm</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://tuoitre.vn/tinh-nguoi-giua-tam-bao-covid-19-20210825125350224.htm</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Thanh Niên: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://thanhnien.vn/tong-giam-doc-bin-corporation-group-the-he-8x-le-hung-anh-dung-bo-hep-pham-vi-kinh-doanh-trong-thoi-dai-toan-cau-hoa-post1404217.html</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Zing:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://zingnews.vn/ung-vien-co-bang-tien-si-tai-phap-chon-bin-corporation-group-post1279476.html</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>CafeF:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://cafef.vn/nhan-vien-bin-corporation-group-bat-ngo-nhan-quyet-dinh-tang-luong-giua-mua-dich-20211111170718588.chn</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://cafef.vn/ceo-le-hung-anh-con-nguoi-la-tai-san-quy-gia-nhat-cua-bin-corporation-group-20211103163043581.chn</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>VnEconomy: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://vneconomy.vn/ceo-bin-corporation-group-den-co-hoi-cho-ai-tim-nhan-tai-phat-trien-travelner.htm</span></li> </ul>

Giải pháp phần mềm
Digital Marketing

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Về BIN CORPORATION GROUP</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">BIN Corporation Group là tập đoàn đa dịch vụ, chúng tôi đang cần ứng viên phù hợp làm việc các lĩnh vực, gồm: </span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">One IBC - tư vấn phi tài chính cho doanh nghiệp</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">BIN Media - truyền thông và quảng cáo kỹ thuật số</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">DNBC Financial Group - Dịch vụ chuyển tiền và tài khoản thanh toán toàn cầu</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">GIS - tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ du lịch, định cư</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Travelner – Nền tảng phân phối tour du lịch, vé máy bay, khách sạn toàn thế giới</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Khải Hưng Group chuyên về các lĩnh vực đầu tư bất động sản tại Việt Nam, v.v.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Chiến lược dài hạn của chúng tôi trong 10 năm tới là phát huy thế mạnh công nghệ, ứng dụng những ý tưởng khởi nghiệp mới vào cải tiến sản phẩm, dịch vụ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Truyền thông nói về chúng tôi</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Tuổi Trẻ: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://tuoitre.vn/vuot-qua-kho-khan-tien-len-phia-truoc-20211013091632844.htm</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://tuoitre.vn/tinh-nguoi-giua-tam-bao-covid-19-20210825125350224.htm</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Thanh Niên: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://thanhnien.vn/tong-giam-doc-bin-corporation-group-the-he-8x-le-hung-anh-dung-bo-hep-pham-vi-kinh-doanh-trong-thoi-dai-toan-cau-hoa-post1404217.html</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Zing:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://zingnews.vn/ung-vien-co-bang-tien-si-tai-phap-chon-bin-corporation-group-post1279476.html</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>CafeF:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://cafef.vn/nhan-vien-bin-corporation-group-bat-ngo-nhan-quyet-dinh-tang-luong-giua-mua-dich-20211111170718588.chn</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://cafef.vn/ceo-le-hung-anh-con-nguoi-la-tai-san-quy-gia-nhat-cua-bin-corporation-group-20211103163043581.chn</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>VnEconomy: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://vneconomy.vn/ceo-bin-corporation-group-den-co-hoi-cho-ai-tim-nhan-tai-phat-trien-travelner.htm</span></li> </ul>

Digital Marketing
Thanh toán trực tuyến

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Về BIN CORPORATION GROUP</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">BIN Corporation Group là tập đoàn đa dịch vụ, chúng tôi đang cần ứng viên phù hợp làm việc các lĩnh vực, gồm: </span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">One IBC - tư vấn phi tài chính cho doanh nghiệp</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">BIN Media - truyền thông và quảng cáo kỹ thuật số</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">DNBC Financial Group - Dịch vụ chuyển tiền và tài khoản thanh toán toàn cầu</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">GIS - tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ du lịch, định cư</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Travelner – Nền tảng phân phối tour du lịch, vé máy bay, khách sạn toàn thế giới</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Khải Hưng Group chuyên về các lĩnh vực đầu tư bất động sản tại Việt Nam, v.v.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Chiến lược dài hạn của chúng tôi trong 10 năm tới là phát huy thế mạnh công nghệ, ứng dụng những ý tưởng khởi nghiệp mới vào cải tiến sản phẩm, dịch vụ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Truyền thông nói về chúng tôi</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Tuổi Trẻ: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://tuoitre.vn/vuot-qua-kho-khan-tien-len-phia-truoc-20211013091632844.htm</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://tuoitre.vn/tinh-nguoi-giua-tam-bao-covid-19-20210825125350224.htm</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Thanh Niên: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://thanhnien.vn/tong-giam-doc-bin-corporation-group-the-he-8x-le-hung-anh-dung-bo-hep-pham-vi-kinh-doanh-trong-thoi-dai-toan-cau-hoa-post1404217.html</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Zing:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://zingnews.vn/ung-vien-co-bang-tien-si-tai-phap-chon-bin-corporation-group-post1279476.html</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>CafeF:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://cafef.vn/nhan-vien-bin-corporation-group-bat-ngo-nhan-quyet-dinh-tang-luong-giua-mua-dich-20211111170718588.chn</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://cafef.vn/ceo-le-hung-anh-con-nguoi-la-tai-san-quy-gia-nhat-cua-bin-corporation-group-20211103163043581.chn</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>VnEconomy: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://vneconomy.vn/ceo-bin-corporation-group-den-co-hoi-cho-ai-tim-nhan-tai-phat-trien-travelner.htm</span></li> </ul>

Thanh toán trực tuyến
Tư vấn đầu tư định cư và nhập quốc tịch

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Về BIN CORPORATION GROUP</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">BIN Corporation Group là tập đoàn đa dịch vụ, chúng tôi đang cần ứng viên phù hợp làm việc các lĩnh vực, gồm: </span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">One IBC - tư vấn phi tài chính cho doanh nghiệp</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">BIN Media - truyền thông và quảng cáo kỹ thuật số</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">DNBC Financial Group - Dịch vụ chuyển tiền và tài khoản thanh toán toàn cầu</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">GIS - tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ du lịch, định cư</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Travelner – Nền tảng phân phối tour du lịch, vé máy bay, khách sạn toàn thế giới</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Khải Hưng Group chuyên về các lĩnh vực đầu tư bất động sản tại Việt Nam, v.v.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Chiến lược dài hạn của chúng tôi trong 10 năm tới là phát huy thế mạnh công nghệ, ứng dụng những ý tưởng khởi nghiệp mới vào cải tiến sản phẩm, dịch vụ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Truyền thông nói về chúng tôi</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Tuổi Trẻ: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://tuoitre.vn/vuot-qua-kho-khan-tien-len-phia-truoc-20211013091632844.htm</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://tuoitre.vn/tinh-nguoi-giua-tam-bao-covid-19-20210825125350224.htm</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Thanh Niên: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://thanhnien.vn/tong-giam-doc-bin-corporation-group-the-he-8x-le-hung-anh-dung-bo-hep-pham-vi-kinh-doanh-trong-thoi-dai-toan-cau-hoa-post1404217.html</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Zing:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://zingnews.vn/ung-vien-co-bang-tien-si-tai-phap-chon-bin-corporation-group-post1279476.html</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>CafeF:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://cafef.vn/nhan-vien-bin-corporation-group-bat-ngo-nhan-quyet-dinh-tang-luong-giua-mua-dich-20211111170718588.chn</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://cafef.vn/ceo-le-hung-anh-con-nguoi-la-tai-san-quy-gia-nhat-cua-bin-corporation-group-20211103163043581.chn</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>VnEconomy: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://vneconomy.vn/ceo-bin-corporation-group-den-co-hoi-cho-ai-tim-nhan-tai-phat-trien-travelner.htm</span></li> </ul>

Tư vấn đầu tư định cư và nhập quốc tịch
Du lịch

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Về BIN CORPORATION GROUP</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">BIN Corporation Group là tập đoàn đa dịch vụ, chúng tôi đang cần ứng viên phù hợp làm việc các lĩnh vực, gồm: </span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">One IBC - tư vấn phi tài chính cho doanh nghiệp</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">BIN Media - truyền thông và quảng cáo kỹ thuật số</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">DNBC Financial Group - Dịch vụ chuyển tiền và tài khoản thanh toán toàn cầu</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">GIS - tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ du lịch, định cư</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Travelner – Nền tảng phân phối tour du lịch, vé máy bay, khách sạn toàn thế giới</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Khải Hưng Group chuyên về các lĩnh vực đầu tư bất động sản tại Việt Nam, v.v.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Chiến lược dài hạn của chúng tôi trong 10 năm tới là phát huy thế mạnh công nghệ, ứng dụng những ý tưởng khởi nghiệp mới vào cải tiến sản phẩm, dịch vụ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Truyền thông nói về chúng tôi</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Tuổi Trẻ: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://tuoitre.vn/vuot-qua-kho-khan-tien-len-phia-truoc-20211013091632844.htm</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://tuoitre.vn/tinh-nguoi-giua-tam-bao-covid-19-20210825125350224.htm</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Thanh Niên: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://thanhnien.vn/tong-giam-doc-bin-corporation-group-the-he-8x-le-hung-anh-dung-bo-hep-pham-vi-kinh-doanh-trong-thoi-dai-toan-cau-hoa-post1404217.html</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Zing:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://zingnews.vn/ung-vien-co-bang-tien-si-tai-phap-chon-bin-corporation-group-post1279476.html</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>CafeF:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://cafef.vn/nhan-vien-bin-corporation-group-bat-ngo-nhan-quyet-dinh-tang-luong-giua-mua-dich-20211111170718588.chn</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://cafef.vn/ceo-le-hung-anh-con-nguoi-la-tai-san-quy-gia-nhat-cua-bin-corporation-group-20211103163043581.chn</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>VnEconomy: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://vneconomy.vn/ceo-bin-corporation-group-den-co-hoi-cho-ai-tim-nhan-tai-phat-trien-travelner.htm</span></li> </ul>

Du lịch
Thiết bị điện tử, gia dụng chuyên dụng

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Về BIN CORPORATION GROUP</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">BIN Corporation Group là tập đoàn đa dịch vụ, chúng tôi đang cần ứng viên phù hợp làm việc các lĩnh vực, gồm: </span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">One IBC - tư vấn phi tài chính cho doanh nghiệp</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">BIN Media - truyền thông và quảng cáo kỹ thuật số</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">DNBC Financial Group - Dịch vụ chuyển tiền và tài khoản thanh toán toàn cầu</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">GIS - tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ du lịch, định cư</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Travelner – Nền tảng phân phối tour du lịch, vé máy bay, khách sạn toàn thế giới</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Khải Hưng Group chuyên về các lĩnh vực đầu tư bất động sản tại Việt Nam, v.v.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Chiến lược dài hạn của chúng tôi trong 10 năm tới là phát huy thế mạnh công nghệ, ứng dụng những ý tưởng khởi nghiệp mới vào cải tiến sản phẩm, dịch vụ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Truyền thông nói về chúng tôi</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Tuổi Trẻ: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://tuoitre.vn/vuot-qua-kho-khan-tien-len-phia-truoc-20211013091632844.htm</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://tuoitre.vn/tinh-nguoi-giua-tam-bao-covid-19-20210825125350224.htm</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Thanh Niên: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://thanhnien.vn/tong-giam-doc-bin-corporation-group-the-he-8x-le-hung-anh-dung-bo-hep-pham-vi-kinh-doanh-trong-thoi-dai-toan-cau-hoa-post1404217.html</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Zing:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://zingnews.vn/ung-vien-co-bang-tien-si-tai-phap-chon-bin-corporation-group-post1279476.html</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>CafeF:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://cafef.vn/nhan-vien-bin-corporation-group-bat-ngo-nhan-quyet-dinh-tang-luong-giua-mua-dich-20211111170718588.chn</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://cafef.vn/ceo-le-hung-anh-con-nguoi-la-tai-san-quy-gia-nhat-cua-bin-corporation-group-20211103163043581.chn</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>VnEconomy: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://vneconomy.vn/ceo-bin-corporation-group-den-co-hoi-cho-ai-tim-nhan-tai-phat-trien-travelner.htm</span></li> </ul>

Thiết bị điện tử, gia dụng chuyên dụng
Bất Động Sản

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Về BIN CORPORATION GROUP</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">BIN Corporation Group là tập đoàn đa dịch vụ, chúng tôi đang cần ứng viên phù hợp làm việc các lĩnh vực, gồm: </span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">One IBC - tư vấn phi tài chính cho doanh nghiệp</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">BIN Media - truyền thông và quảng cáo kỹ thuật số</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">DNBC Financial Group - Dịch vụ chuyển tiền và tài khoản thanh toán toàn cầu</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">GIS - tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ du lịch, định cư</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Travelner – Nền tảng phân phối tour du lịch, vé máy bay, khách sạn toàn thế giới</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Khải Hưng Group chuyên về các lĩnh vực đầu tư bất động sản tại Việt Nam, v.v.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Chiến lược dài hạn của chúng tôi trong 10 năm tới là phát huy thế mạnh công nghệ, ứng dụng những ý tưởng khởi nghiệp mới vào cải tiến sản phẩm, dịch vụ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Truyền thông nói về chúng tôi</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Tuổi Trẻ: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://tuoitre.vn/vuot-qua-kho-khan-tien-len-phia-truoc-20211013091632844.htm</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://tuoitre.vn/tinh-nguoi-giua-tam-bao-covid-19-20210825125350224.htm</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Thanh Niên: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://thanhnien.vn/tong-giam-doc-bin-corporation-group-the-he-8x-le-hung-anh-dung-bo-hep-pham-vi-kinh-doanh-trong-thoi-dai-toan-cau-hoa-post1404217.html</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Zing:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://zingnews.vn/ung-vien-co-bang-tien-si-tai-phap-chon-bin-corporation-group-post1279476.html</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>CafeF:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://cafef.vn/nhan-vien-bin-corporation-group-bat-ngo-nhan-quyet-dinh-tang-luong-giua-mua-dich-20211111170718588.chn</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://cafef.vn/ceo-le-hung-anh-con-nguoi-la-tai-san-quy-gia-nhat-cua-bin-corporation-group-20211103163043581.chn</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>VnEconomy: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">https://vneconomy.vn/ceo-bin-corporation-group-den-co-hoi-cho-ai-tim-nhan-tai-phat-trien-travelner.htm</span></li> </ul>

Bất Động Sản

Website

Địa điểm

 • 507B Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam