Big Whale Data

Công ty TNHH Big Whale Data Network

Công ty TNHH Big Whale Data Network

Ngành nghề kinh doanh: Nhà cung cấp dịch vụ Internet

Big Whale Data}

Big Whale Data}

Đãi ngộ

Xét tăng lương, thưởng hàng năm

Nhiều cơ hội sáng tạo, môi trường trẻ trung, năng động, team building

Chế độ khác theo quy định.

Thứ 2 - Thứ 6