BeTall Technology

BeTall Technology

Công ty Cổ phần Công Nghệ BeTall (BeTall Technology JSC) phát triển và cung cấp giải pháp, sản phẩm hỗ trợ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, thương mại điện tử và công tác điều hành doanh nghiệp. Hiện nay, do nhu cầu phát triển các ý tưởng đột phá về công nghệ, tích hợp những tài năng và thành tựu công nghệ để mang lại giá trị cao trong lao động sản xuất và đời sống.

 

BeTall Technology
BeTall Technology

Website

Địa điểm

  • Tầng 3, 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 06, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam