Benmark Vie Nam CO.,LTD
Benmark Vie Nam CO.,LTD

Benmark Vie Nam CO.,LTD

Về chúng tôi

Công ty TNHH Benmark Việt Nam được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 0105665139 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội ký ngày 23 tháng 11 năm 2011.

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, phát triển phần mềm, phần mềm quản lý, phần mềm bản quyền, phần mềm chuyên dụng. Đào tạo kế toán trên chứng từ thực tế, đào tạo trải nghiệm kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, Giám đốc tài chính. Đào tạo nhân viên hành chính nhân sự, đào tạo cấp quản lý. Đào tạo tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh chuyên ngành Kế toán-Tài chính, nhân sự, mua bán xuất nhập khẩu.

Công ty TNHH Benmark Việt Nam được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 0105665139 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội ký ngày 23 tháng 11 năm 2011.

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, phát triển phần mềm, phần mềm quản lý, phần mềm bản quyền, phần mềm chuyên dụng. Đào tạo kế toán trên chứng từ thực tế, đào tạo trải nghiệm kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, Giám đốc tài chính. Đào tạo nhân viên hành chính nhân sự, đào tạo cấp quản lý. Đào tạo tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh chuyên ngành Kế toán-Tài chính, nhân sự, mua bán xuất nhập khẩu.

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • So 1, Hoang Dao Thuy, Thanh Xuan, Ha Noi