BANGKOK BANK

BANGKOK BANK

Bangkok Bank is the largest commercial bank in Thailand and one of the leading bank in South East Asia.

Website

Địa điểm

  • 35 Nguyen Hue, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Quốc tịch công ty

Thailand