Autonsi

Autonsi

Auto & SI

Auto & SI

Công ty TNHH AUTONSI chuyên về cung cấp các giải pháp tổng thể tùy chỉnh liên quan đến sản xuất máy điều khiển tự động, điều khiển cơ sở và I.T (sản xuất phần mềm)

  • MACHINE: Design, Machining, Production
  • CONTROL: Electricity, Electronics
  • I.T: Software Development

Tham khảo thêm tại website: https://autonsi.com

Website

Địa điểm

  • 50 đường Nội Khu, Khu phố Hưng Thái 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  • KCN Điềm Thụy Thái Nguyên, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

South-Korea