ATZINE

ATZINE

Địa điểm

  • Star Hill , 33 đường số 10, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam