Apollo Solutions

Apollo Solutions

Apollo cung cấp giải pháp gia tăng năng lực phân tích dữ liệu, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, hỗ trợ ra quyết định giúp giải quyết những vấn đề thực sự, thử thách của khách hàng và cùng khách hàng xây dựng một xã hội an toàn, tốt đẹp hơn.

Sản phẩm
Các giải pháp công nghệ

Địa điểm

  • Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam