ANTADA

ANTADA

FANTASY, HARMONY AND EASY

FANTASY, HARMONY AND EASY

Antada game is a company that programmers, produce and publishes mobile games go global market.

Website

Địa điểm

Lầu 9, Alpha Tower 151-153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam