Agentec Vietnam

Agentec Vietnam

Create IT value that opens up the future and provide it widely to the world

Create IT value that opens up the future and provide it widely to the world

Agentec Vietnam được thành lập vào tháng 5 năm 2022, công ty mẹ có trụ sở tại Nhật Bản. 

Website

Địa điểm

  • 42/5-7 Đường Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam