1CLOUDSTAR
1CLOUDSTAR

1CLOUDSTAR

Every Cloud Has A Silver Lining - Let 1CLOUDSTAR help you to do business differently

Về chúng tôi

Cloud Managed services

Chế độ đãi ngộ

  • Have Variable Bonus
  • 13th month salary
  • Company provides flexible benefits for claim up to USD300 /month
  • Insurance according to the law
  • Mon -Fri

Thông tin chung

Lĩnh vực

Dịch vụ

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

  • Singapore

    Singapore

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 225 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh