100Man

100Man

100MAN - Tích lũy nhỏ, Thành quả to

100MAN - Tích lũy nhỏ, Thành quả to

100Man cung cấp giải pháp tích lũy, đầu tư vi mô đơn giản để giúp loại bỏ sự phức tạp trong đầu tư thị trường tiền điện tử.     

100Man hướng đến thế hệ trẻ, những người có khẩu vị đầu tư cao hơn so với việc bỏ tiền vào tài khoản tiết kiệm ngân hàng nhưng chưa đủ khả năng để tự đầu tư, giao dịch tài chính.

100Man
100Man
Sản phẩm
100Man - Tích lũy và đầu tư

100Man là ứng dụng giúp người tiêu dùng gia tăng thu nhập với mức lãi suất hấp dẫn từ 6% - 15%/năm thông qua các hình thức tích lũy an toàn và mua sắm hoàn tiền, có lãi suất cao hơn các mô hình tiết kiệm, tích lũy truyền thống.

100Man - Tích lũy và đầu tư

Website

Địa điểm

  • 8 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Singapore