All
Companies

Related posts

View all
XML là gì? Tìm hiểu về XML

XML là gì? Tìm hiểu về XML

Trong lập trình ứng dụng web, XML được sử dụng nhiều nhất là xây dựng các API Service. Các API sẽ trả kết quả về dạng XML hoặc JSON để các hệ thống khác có thể nói nói chuyện với nhau được. Hiện nay tuy JSON được sử dụng phổ biến hơn, nhưng XML cũng vẫn đang được dùng bởi nhiều hệ thống lớn. XML là gì? XML là từ viết tắt của từ Extensible Markup Language là ngôn ngữ đánh dấu mở rộng. XML có chức năng truyền dữ liệu và mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau. Tác dụng chính của XML là đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng và các hệ thống được kết nối thông qua mạng Internet. XML dùng để cấu trúc, lưu trữ và trong trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng và lưu trữ dữ liệu. Ví dụ khi ta xây dựng một ứng dụng bằng Php và một ứng dụng bằng Java thì hai [...]

Read more
[Python cơ bản thường dùng trong công việc] Phần 8 : Xử lý file XML

[Python cơ bản thường dùng trong công việc] Phần 8 : Xử lý file XML

Trong phần này, chúng ta sẽ parsing nội dung XML thành dữ liệu để xử lý. Để xử lý XML, ta sẽ sử dụng thư viện Beautifulsoup 4. Đây là một thư viện giúp việc triển khai việc parsing html, xml được nhanh chóng và tiện lợi. Tuyển dụng lập trình python lương cao 8.1. Cài đặt Beautifulsoup Bạn có thể tham khảo hướng dẫn cách cài đặt tại website http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/#installing-beautiful-soupc . Trên MacOS, có thể cài bằng pip như sau: $ sudo pip install beautifulsoup4 8.2. Cài đặt lxml parser Để parsing xml từ beautifulsoup, tao sử dụng bộ parser xml có tên là lxml . Xem hướng dẫn cài đặt tại https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/#installing-a-parser Trên MacOS, có thể cài bằng pip như sau: sudo pip install lxml 8.3. Ví dụ về parsing XML Cho ví dụ sau: from bs4 import BeautifulSoup as Soup note = ''' <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <breakfast_menu> <food> <name>Belgian Waffles</name> <price>$5.95</price> <description>Two of our famous Belgian Waff les with plenty of real maple syrup</description> <calories>650</calories> </food> < [...]

Read more