Thông tin về các công ty

 • XTAYPRO
  Chi tiết

  XTAYPRO

  XTay - Get it your way

  • Product, Internet

  • Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh - Quận 1, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty:

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: Swift, Java, Mobile, xCode

Tin tức liên quan đến "xCode"

 • Xcode là gì? Các tips sử dụng Xcode hiệu quả cho lập trình viên

 • Cách làm việc với Storyboard trong Xcode

 • Bazel 4.1.0: Bài 4 – Sử dụng tulsi generate Xcode project

 • Tạo thư viện bằng Swift Package Manager trong Xcode

 • Hướng dẫn sử dụng Xcode và Tạo project Xcode

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm