All
Companies

Company information

Related posts

View all
Cấu hình định dạng ngày tháng, thời gian trên Windows cho ứng dụng Winform

Cấu hình định dạng ngày tháng, thời gian trên Windows cho ứng dụng Winform

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Thảo Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách định dạng Ngày tháng và Thời gian trên Windows và Ứng dụng trong lập trình C#, Winform. [irp posts="30425" name="10 điều bạn có thể làm với Linux mà bạn không thể làm với Windows"] [irp posts="23488" name="Cách mạng 0.4 của Neovim: Floating Window"] [C#] Set config shortDate and Short Time Windows Khi các bạn viết ứng dụng winform hay ứng dụng nào của windows, thì mặc định các control ngày tháng hay thời gian, sẽ mặc định sẽ lấy format cấu hình của máy tính. Cấu hình DateTime Format ở Windows của mình: Theo hình trên, thì người sử dụng cài đặt mặc định Short Date Format là: MM/dd/yyyy Thì khi chúng ta chạy ứng dụng của mình thì các control cũng format theo định dạng đó, như hình bên dưới đây: Các bạn xem hình ảnh trên sẽ thấy thay [...]

Read more
Hướng dẫn sử dụng thư viện FluentValidation để kiểm tra Form nhập liệu winform

Hướng dẫn sử dụng thư viện FluentValidation để kiểm tra Form nhập liệu winform

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Thảo Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách sử dụng thư viện FluentValidation để kiểm tra dữ liệu Form nhập liệu trên Winform C#. [C#] Using Fluent Validation Form Bất kỳ, khi các bạn thiết kế Form nào để nhập liệu, các bạn đều phải kiểm tra xem form đó người dùng nhập liệu vào có hợp liệu hay không. [irp posts="29039" name="Namespace trong C#"] [irp posts="9837" name="So sánh tốc độ List collection và HashSet collection trong C#"] Bình thường các bạn sẽ kiểm tra theo cách thông thường như sau: if(String.IsNullOrEmpty(txtName.Text) { MessageBox.Show("Vui lòng nhập tên của bạn."); return; } C# Copy Hôm nay, mình giới thiệu đến các bạn thư viện FluentValidation, dùng để thực hiện công việc kiểm tra nhập liệu form. Các bạn có thể truy cập vào địa chỉ trang chủ https://fluentvalidation.net/ để xem hướng dẫn chi tiết hơn nhé. Dưới đâ [...]

Read more