All
Companies

Related posts

View all
Gửi private message với @SendToUser annotation trong Spring WebSocket

Gửi private message với @SendToUser annotation trong Spring WebSocket

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Ở bài viết hướng dẫn các bạn cách hiện thực WebSocket với Spring WebSocket, ứng dụng ví dụ của mình sẽ cho phép tất cả các client nhận được tất cả các message khi chúng subscribe vào endpoint, còn ở bài viết hướng dẫn gửi message tới một user cụ thể nào đó, ứng dụng ví dụ của mình cho phép client có thể gửi một message tới một user gắn liền với một sessionId cụ thể. Điểm hơi bất tiện ở đây nếu nhu cầu của chúng ta chỉ là gửi một request tới WebSocket server, cần nó xử lý business logic và trả về kết quả cho chính chúng ta mà thôi, tất nhiên là các bạn cũng có thể giải quyết bài toán này bằng cách gửi STOMP message như mình đã hướng dẫn, nhưng chúng ta cũng phải gán thêm user gắn liền với sessionId để có thể làm đượ [...]

Read more
Gửi STOMP message tới một user cụ thể với Spring WebSocket

Gửi STOMP message tới một user cụ thể với Spring WebSocket

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Trong bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách hiện thực WebSocket sử dụng Spring WebSocket. Trong ví dụ của bài viết đó, tất cả các user subscribe vào “/topic/messages” sẽ nhận được các message được publish vào topic này. Trong trường hợp các bạn muốn chỉ gửi đến một user cụ thế nào đó thì làm thế nào? Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gửi STOMP message tới một user cụ thể với Spring WebSocket các bạn nhé! [irp posts="12087" name="Discord đã lưu trữ hàng tỉ messages mỗi ngày như thế nào"] [irp posts="38860" name="Giới thiệu JMS – Java Message Services"] Mình cũng tạo một Spring Boot project với Web và WebSocket dependency như bài viết trước. Kết quả như sau: Mình cũng khai báo để sử dụng WebJars với JQuery, SocketJS client và Stomp WebSocket dependencies như sau: <dependency> <groupId>org.webjars</groupId> <artifactId>webjars-locator-core</artifactId> </ [...]

Read more
Hiện thực WebSocket với Spring framework

Hiện thực WebSocket với Spring framework

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh WebSocket là một trong các loại Socket, nói nôm na cho các bạn dễ hình dung về WebSocket thì nó giúp chúng ta có thể tạo kết nối 2 chiều giữa server side và client side trong một web application bất kỳ. Một khi kết nối đã được thiết lập thì client và server có thể trao đổi các thông tin với nhau, client có thể gửi message cho server và ngược lại server cũng vậy. Khác với HTTP connection thì chỉ có client mới có thể gửi request tới server, server trả về response, server không thể tự gửi message tới bất kỳ client nào. WebSocket thường được sử dụng trong các ứng dụng web đòi hỏi tính realtime của một chức năng nào đó. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hiện thực WebSocket trong một web application với Spring framework các bạn nhé! [irp posts="6054" name="10 Java Web Framework tốt nhất"] [irp posts="34596" name="10 tip tối ưu code [...]

Read more
System Design Cơ Bản: Long-Polling vs Websockets vs Server-sent Events

System Design Cơ Bản: Long-Polling vs Websockets vs Server-sent Events

Bài viết được sự cho phép của tác giả Edward Thiên Hoàng Long-polling, WebSockets hay Server-Sent là những cách giao tiếp phổ biến giữa Client và Server ví dụ những giữa Web-Browser và Web-Server. Đầu tiên ta hãy đi tìm hiểu về HTTP và các bước của nó trên môi trường Web như thế nào. Client sẽ mở ra một kết nối (connection) à yêu cầu (request) dữ liệu từ Server Server sẽ nhận yêu cầu và tính toán kết quả trả về Server sẽ trả về (response) kết quả cho Client vừa mở connection đó Xem thêm: Thông tin tuyển dụng designer hấp dẫn trên TopDev AJAX POLLING: Polling là một kỹ thuật được sử dụng trong các ứng dụng AJAX, ý tưởng của nó là client sẽ liên tục gọi tới server để yêu cầu dữ liệu mới (polls/requests data). Client sẽ tạo ra một request và đợi kết quả trả về từ Server, nếu Server không tìm thấy hoặc trả kết quả về hoặc kết quả là rỗng (empty), thì một empty response sẽ được gử [...]

Read more