All
Jobs

Get job alert for this search

1 jobWaterfall

Related posts

View all
Tản mạn về hai mô hình phát triển phần mềm là Waterfall và Agile

Tản mạn về hai mô hình phát triển phần mềm là Waterfall và Agile

Bài viết được sự cho phép của tác giả Tống Xuân Hoài Vấn đề Hồi còn đi học, trong môn "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin" mà tôi được học có nhắc đến quy trình phát triển phần mềm theo mô hình thác nước (Waterfall). Tên gọi của nó khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh một thác nước đang đổ ào ào từ trên xuống dưới rất mạnh mẽ, và dĩ nhiên dòng nước thì chỉ đổ được theo một chiều, hàm ý rằng đây là một quy trình tuần tự và khó có thể quay lui lại bước trước đó. Nhưng sự thật là khi đi làm, tôi chưa thấy có một công ty nào áp dụng mô hình này để phát triển phần mềm cả. Hoặc là không có, hoặc là một cái tên khác: Agile. Agile - Scrum là một cái tên mà tôi tin chắc rằng nhiều người biết hoặc đang áp dụng tại nơi [...]

Read more