Thông tin về các công ty

 • TOMONI SOLUTION
  Chi tiết

  TOMONI SOLUTION

  Our Space, your way

  • Logistics

  • Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

  • Quy Mô Công Ty: 10-24

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: PHP, MySQL, NodeJS, Github, REST API, UML, Laravel, DevOps, ReactJS, Docker, React Native, AWS, Software Developer, VueJS, Microsoft, IOT Engineering, Lumen

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm