All
Jobs
Companies

Get job alert for this search

22 jobsSpring

Company information

Related posts

View all
Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate

Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Hồng Kỳ Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate sẽ bao gồm 4 xử lý cơ bản đó là thêm (C), lấy dữ liệu (R), cập nhật dữ liệu (U) và xóa dữ liệu (D). Trong những bài hướng dẫn trước, chúng tôi đã trình bày cách tạo một Web application với Spring MVC nhưng chưa có phần xử lý database. Và để xử lý database, chúng ta phải cần đến Hibernate. Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate – Các bước thực hiện 1/ Tạo một Maven Web Application Project Các bạn có thể tạo mới một Project. Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng lại project của bài Hướng dẫn validation trong Spring MVC 5 2/ Mở file pom.xml và thêm dependency <!-- Spring ORM --> <dependency> <groupId>org.springframework</groupId> <artifactId>spring-orm</artifactId> <version>5.1.0.RELEASE</version> </dependency> <!-- Hibernate Core --> <dependency> <groupId>org.hibernate</groupId& [...]

Read more
Type Query trong GraphQL với Spring Boot

Type Query trong GraphQL với Spring Boot

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Trong bài viết trước, mình đã giới thiệu với các bạn về GraphQL, những vấn đề mà GraphQL đã giải quyết được cho những hạn chế của RESTful Web Service. Mình cũng đã hướng dẫn  sơ qua cho các bạn về cách hiện thực type Query của GraphQL với Spring Boot. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về cách hiện thực type Query này sử dụng Spring Boot các bạn nhé! Đầu tiên, mình sẽ tạo một Spring Boot project với Web và GraphQL Starter để làm ví dụ: Kết quả: Như mình đã nói trong bài viết trước, để làm việc với GraphQL, chúng ta cần định nghĩa các tập tin schema .graphqls. Mặc định thì Spring Boot sẽ scan tất cả các thư mục trong classpath src/main/resources của project để đọc các tập tin schema này. Mình sẽ tạo một thư mục tên là graphql trong thư mục src/main/resources và để cá [...]

Read more
Giới thiệu về Spring Integration

Giới thiệu về Spring Integration

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Mình đã giới thiệu với các bạn về MuleSoft, một low code platform giúp chúng ta hiện thực các ứng dụng Enterprise Service Bus với nhiều Enterprise Integration Pattern một cách dễ dàng. Vấn đề là MuleSoft không free mặc dù nó cũng có bản community nên chúng ta cần có những giải pháp ít tốn chi phí hơn. Một trong số những giải pháp mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong bài viết này là Spring Integration. Cụ thể là như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết này các bạn nhé! Cơ bản về Spring Integration Điều đầu tiên mà các bạn cần biết là, tương tự như MuleSoft, Spring Integration giúp chúng ta hiện thực các ứng dụng middleware, integrate các ứng dụng trong một hệ thống với nhau. Nó sử dụng messaging strategy để giữ và truyền thông tin giữa các component vớ [...]

Read more
Publish message vào Google Pub/Sub topic sử dụng Spring Cloud GCP

Publish message vào Google Pub/Sub topic sử dụng Spring Cloud GCP

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Google Pub/Sub là một trong những cloud messaging service mà chúng ta có thể sử dụng nếu ứng dụng của các bạn có những tính năng cần sử dụng messaging technology. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách publish một message vào Google Pub/Sub topic sử dụng Spring Cloud GCP các bạn nhé! Đầu tiên, mình sẽ tạo mới một Spring Boot project với GCP Messaging dependency: để làm ví dụ. Kết quả:   Mình sẽ implement interface CommandLineRunner cho class SpringGcpPubsubPublishApplication để chạy ứng dụng Spring Boot này ở chế độ console. Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết này các bạn nhé! package com.huongdanjava.springgcppubsub.publish; import org.springframework.boot.CommandLineRunner; import org.springframework.boot.SpringApplication; import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication; @SpringBootApplication public class SpringGcpPubsubPublishApplication implements CommandLineRunner { public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(SpringGcpPubsubPublishApplication.class, args); } @Override public void run(String... args) throws Exception { // TODO Auto-generated method stub } } Để làm ví dụ, mình cũng sẽ tạo mới một topic trên Google Pub/Sub với thô [...]

Read more