All
Jobs
Companies

Get job alert for this search

1 jobSpark

Related posts

View all
10 tính năng trên Apache Spark anh em nên biết

10 tính năng trên Apache Spark anh em nên biết

Apache Spark là một công cụ đa ngôn ngữ cho phép xử lý dữ liệu, khoa học dữ liệu (data science) và học máy (machine learning) trên các node đơn (single-node machines) hoặc trên clusters. Không chỉ đơn giản như vậy, Apache Spark còn có nhiều hơn các tính năng hay ho. Vậy anh em cùng lướt qua xem 10 tính năng nổi bật trong Apache Spark là gì? 1. Fault tolerance Tính năng đầu tiên của Apache Spark là Fault tolerance. Fault tolerance ở đây anh em có thể hiểu là khả năng chịu lỗi, khả năng xử lý lỗi. Apache Spark ngay từ khi bắt đầu đã được thiết kế để hanler lỗi từ các worker nodes. Spark đạt được khả năng này nhờ vào sử dụng DAG và RDD (Resilient Distributed Datasets). DAG ở đây chứa tất cả các bước (step) cần thiết để hoàn thành một task. Tất cả đều được ghi lại. Chính vì vậy, khi xảy ra lỗi ở nodes worker nào đó, ta có thể tái hiện lỗi từ DAG đã lưu hiện có. 2. Dynamic In Nature Tính năng thứ hai của [...]

Read more