All
Companies

Related posts

View all
Giới thiệu Web service – SOAP, WSDL và ASP.NET Web Service cơ bản

Giới thiệu Web service – SOAP, WSDL và ASP.NET Web Service cơ bản

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Chí Dũng Hôm nay ôn lại bài web service vừa học trên lớp sẳn tìm kiếm thông tin về web service và mình vừa thu thập được một số thông tin hay về web service và share cho ace xem. Trước tiên là phần cơ bản về SOAP, WSDL, ASP.NET Web Service (trích từ YinYangit.wordpress.com) Web Service là gì? – Dịch vụ Web (Web Service)  là một chuẩn để tích hợp các ứng dụng trên nền web (Web-based applications). Các ứng dụng có thể sử dụng các thành phần khác nhau để tạo thành một dịch vụ.Về bản chất, Web service dựa trên XML và HTTP, trong đó XML làm nhiệm vụ mã hóa và giải mã dữ liệu và dùng SOAP để truyền tải. Web Service không phụ thuộc vào platform nào, do đó bạn có thể dùng Web Service để truyền tải dữ liệu giữa các ứng dụng hay giữa các platform. Ví dụ như máy chủ chạy một trang web thương mại đ [...]

Read more
Giới thiệu Castle Mock – Mock REST APIs và SOAP web-services

Giới thiệu Castle Mock – Mock REST APIs và SOAP web-services

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan Trong quá trình phát triển hệ thống hoặc quá trình testing, một trong những vấn đề khó khăn là khi hệ thống của bạn cần tích hợp với một bên thứ ba (3rd party). Do sử dụng API của bên thứ ba nên chúng ta có thể gặp một số vấn đề sau: Bên thứ ba không có hoặc không cung cấp hệ thống test cho chúng ta. Bên thứ 3 đang phát triển API song song với chúng ta hoặc chưa hoàn thành API cho chúng ta sử dụng. Không thể gọi API thật để test: gặp vấn đề về chi phí và bảo mật. Gọi service của bên thứ ba để viết Unit Test rất chậm và đôi khi service của họ die dẫn đến Unit Test của chúng ta failed không mong muốn. [irp posts="38660" name="AspectMock là gì? Tại sao dùng AspectMock với Codeception"] [irp posts="41349" name="Hướng dẫn tạo mock API Server với Post Man"] Xem thêm tuyển dụng Magento hấ [...]

Read more