All
Companies

Company information

Related posts

View all
Cách sắp xếp các phần tử trong mảng Javascript

Cách sắp xếp các phần tử trong mảng Javascript

Bài viết được sự cho phép bởi tác giả Sơn Dương Làm việc với Array – Mảng là một trong những công việc thường xuyên nhất. Mình cũng có nhiều bài viết chuyên sâu hoặc thủ thuật để làm việc với mảng được hiệu quả hơn. Bài hôm nay, mình sẽ chia sẻ cách sắp xếp các phần tử trong mảng tăng dần hoặc giảm dần. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ nhận ra một vấn đề ở đây. Sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần là theo tiêu chí gì? Nếu mảng chỉ gồm các phần tử là số, hoặc string thì đơn giản quá. Nhưng nếu mảng chứa các phần tử là object thì sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Sắp xếp mảng có phần tử là số, String Chúng ta vào bài toán đơn giản trước nhé. Giả sử, chúng ta có một mảng sau: const numArray = [9, 5, 3, 2, 8, 6, 1] Để sắp xếp mảng này, chúng ta có thể [...]

Read more
Windows 10: Tìm lại các cửa sổ “lạc trôi” mất trong quá trình sắp xếp

Windows 10: Tìm lại các cửa sổ “lạc trôi” mất trong quá trình sắp xếp

Bài viết được sự cho phép của blogchiasekienthuc.com Đa nhiệm là một trong những khả năng rất tuyệt vời có trên hệ điều hành Windows 10 nói riêng và tất cả các hệ điều hành (như, iOS, Android, Ubuntu, macOS…) nói chung. Bạn có thể làm việc cùng lúc với nhiều chương trình, nhiều cửa sổ khác nhau nếu màn hình đủ rộng và cấu hình máy tính đủ mạnh, giúp nâng cao hiệu quả công việc và giảm đáng kể thời gian làm việc so với trước đây. Chính vì có thể mở rất nhiều của sổ cùng lúc nên việc sắp xếp ngăn nắp các cửa sổ làm việc là điều cần thiết, trong quá trình kéo qua kéo lại các cửa sổ để sắp xếp thì không ít lần một trong số các cửa sổ làm việc của mình bị “lạc trôi” và thế là phải mở lại chương trình từ đầu :(( Thế nên [...]

Read more
Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Insertion Sort

Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Insertion Sort

Bài viết được sự cho phép của tác giả Phạm Công Sơn Sắp xếp chèn (insertion sort) là một thuật toán sắp xếp bắt chước cách sắp xếp quân bài của những người chơi bài. Muốn sắp một bộ bài theo trật tự người chơi bài rút lần lượt từ quân thứ 2, so với các quân đứng trước nó để chèn vào vị trí thích hợp. [irp posts="32460" name="Thuật toán Heap Sort"] [irp posts="36740" name="Sắp xếp (sort) string Tiếng Việt"] Sau đây là mô phỏng thuật toán Insertion Sort Tạo dãy số ngẫu nhiên để mô phỏng sắp xếp Tổng sốTạo dãy số 20 25 54 95 66 10 90 30 67 65 ? ? ? Tốc độ Thực hiện sắp xếp Mã nguồn được thực hiện trên javascript var InsertionSort = function () { $.extend(this, new SortX()); this.onCreateScripts = function (array, scripts) { var $this = this; var addScript = function (a1, a2, action) { scripts.push($this.createScript0(a1, a2)); // Script lấy ra 2 số cần so sánh scripts.push($this.createScript1(a1, a2)); // Script để thực hiện so sánh giữa 2 số return action(); } var j, [...]

Read more
Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Selection Sort

Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Selection Sort

Bài viết được sự cho phép của tác giả Phạm Công Sơn Chọn phần tử nhỏ nhất trong n phần tử ban đầu, đưa phần tử này về vị trí đúng là đầu tiên của dãy hiện hành. Sau đó không quan tâm đến nó nữa, xem dãy hiện hành chỉ còn n-1 phần tử của dãy ban đầu, bắt đầu từ vị trí thứ 2. Lặp lại quá trình trên cho dãy hiện hành đến khi dãy hiện hành chỉ còn một phần tử. Dãy ban đầu có n phần tử, vậy tóm tắt ý tưởng thuật toán là thực hiện n-1 lượt việc đưa phần tử nhỏ nhất trong dãy hiện hành về vị trí đúng ở đầu dãy. [irp posts="35791" name="Một vài “trick” khi sử dụng Xpath và CSS selector trong Selenium"] [irp posts="37316" name="Download, Export file tự động với Selenium Webdriver"] Các bước thực hiện thuật toán 1. Chọn phần tử đầu tiên i = 0 2. Tìm phần tử a[min] nhỏ nhất trong mảng từ a[i] tới a[n]. Vớ [...]

Read more