All
Companies

Company information

Related posts

View all
Làm việc với Redis sử dụng Redisson

Làm việc với Redis sử dụng Redisson

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Redisson là một thư viện Java client cho Redis. Sử dụng nó, các bạn có thể thao tác, thêm xoá, sửa data và nhiều thao tác khác nữa với Redis server. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn những thao tác cơ bản với Redis sử dụng Redisson các bạn nhé! [irp posts="19648" name="15 ví dụ sử dụng map, reduce và filter"] [irp posts="44751" name="Cài đặt Redis sử dụng Docker"] Xem thêm các chương trình tuyển dụng Redux trên TopDev Đầu tiên, mình sẽ tạo mới một Maven project với Redisson dependency để làm ví dụ: <dependency> <groupId>org.redisson</groupId> <artifactId>redisson</artifactId> <version>3.16.3</version> </dependency> Nhớ start Redis server lên các bạn nhé! Có thể tham khảo cách cài đặt Redis server sử dụng Docker tại đây. Class RedissonExample có nội dung ban đầu như sau: package com.huongdanjava.redis; public class RedissonExample { public static void main(String[] args) { } } Chúng ta sẽ sử dụng đố [...]

Read more
Cài đặt Redis sử dụng Docker

Cài đặt Redis sử dụng Docker

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Redis là một open-source cho phép chúng ta có thể lưu trữ data trong memory. Chúng ta có thể sử dụng Redis để làm database, caching hoặc message broker. Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt Redis sử dụng Docker các bạn nhé! [irp posts="4174" name="Cấu hình Redis Caching để tăng tốc site WordPress của bạn"] [irp posts="11034" name="Cách tạo một Docker đơn giản cho Node.JS"] Xem thêm các chương trình tuyển dụng Redux hấp dẫn trên TopDev Đầu tiên, các bạn có thể đi đến trang official Docker Image của Redis tại https://hub.docker.com/_/redis để kiểm tra version mới nhất của Redis Image. Sau đó thì sử dụng command docker run để cài đặt Redis như sau: docker run -p 6379:6379 -d redis Ở đây, mình đang sử dụng latest version của Redis, mình cũng expose port chạy mặc định của Redis là 6379 ra bên ngoài. Kết quả: Đến đây thì Redis đã được start rồi. docker ps -a Các bạn có [...]

Read more
Rate Limiting with Go and Redis

Rate Limiting with Go and Redis

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Đồng Hế nhô các bạn, hôm nay mình xin được trình bày một giải pháp đơn giản để hạn chế spam connection tới server khiến server mất tài nguyên để xử lí. Mình sẽ dùng Redis để cache số request mà client đã thực hiện đến server, và dựa vào IP để xác minh client. Xác minh theo IP thì sẽ dẫn dến 1 hậu quả là sẽ vô tình từ chối connection đến từ các client khác sử dụng chung một network với client đó. Việc chọn thứ gì để phân biệt client thì đó là do các bạn lựa chọn nhưng trong bài này mình sẽ dựa vào IP để phân biệt người dùng :D [irp posts="32315" name="Generate fake UUID cực kì đơn giản"] [irp posts="19368" name="Áp dụng Rate Limiting vào hệ thống như thế nào?"] Trước hết Redis là một loại dữ diệu được lưu trữ có cấu trúc được lưu trong ram, nó được lưu trong Ram nên các thao tác đọc/ghi sẽ rấ [...]

Read more
Giới thiệu về Redis

Giới thiệu về Redis

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Đồng Trước khi nói tới redis, phải nói từ việc caching là và tầm quan trọng của caching. Bình thường, cứ mỗi yêu cầu từ phía client, hầu hết trong chúng ta ai cũng chạy vào database query thứ gì đó, sau đó làm vài việc rồi lại trả về kết quả cho client. Chuyện này vẫn bình thường cho tới khi số lượng request tăng lên đáng kể khiến CPU và Hard Disk gồng mình ra làm đi làm lại mãi cùng một việc, lấy data rồi lại trả về, thậm chí có những thứ đã lấy lần trước rồi tính toán xong xuôi rồi, biết kết quả rồi vẫn phải đi làm lại, thậm chí làm lại hàng ngìn lần. [irp posts="16088" name="AI-Powered Future: Data drive product - Trí tuệ nhân tạo vận hành Thế giới"] [irp posts="16088" name="AI-Powered Future: Data drive product - Trí tuệ nhân tạo vận hành [...]

Read more