All
Companies

Related posts

View all
3D Artist Là Gì? Các Mức Lương Hấp Dẫn Trong Nghề 3D Artist

3D Artist Là Gì? Các Mức Lương Hấp Dẫn Trong Nghề 3D Artist

Nghề 3D Artist cũng được xem là họ hàng chung của “Art” trong giới mỹ thuật nhưng khác với “Art”, người nghệ sĩ có thể diễn đạt, trình bày những tác phẩm của họ ở bất cứ đâu thì “3D Artist” chỉ có thể được những người nghệ sĩ thể hiện trên các hình ảnh máy tính, được tạo nên nhờ những công cụ phần mềm hỗ trợ. Có thể nói những tác phẩm của một dân trong “Nghề 3D Artist” được tạo nên từ những dòng thuật toán trên nền tảng dữ liệu.  Nghề 3D Artist là gì? 3D Artist là một nhà thiết kế đồ họa chuyên biệt, họ là những người thông thạo công nghệ máy tính và phần mềm thiết kế mới nhất. Với một 3D Artist, trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn bao gồm thiết kế và tạo hoạt ảnh 3D cho các ngành khác nhau bao gồm ứng dụng di động, y học, khoa học, trò chơi điện tử và [...]

Read more
Chia sẻ thư viện javascript mở rộng khi kết nối tới Hub sử dụng SignalR

Chia sẻ thư viện javascript mở rộng khi kết nối tới Hub sử dụng SignalR

Bài viết được sự cho phép của tác giả Phạm Công Sơn Tôi chia sẻ kinh nghiệm và thư viện mở rộng mà tôi viết để kết nối tới Hub sử dụng SignalR. Thư viện do tôi mở rộng thêm với mục đích 1. Có thể kết nối được tới nhiều Hub 2. Duy trì được kết nối ổn định: Khi disconnected thì sẽ tự động kết nối trở lại 3. Có thể đăng ký nhiều sự kiện để nhận data được push từ server gửi về 4. Khi gửi request lên server Hub thì chỉ gửi được khi đang ở trạng thái kết nối tốt. [irp posts="21159" name="10 câu hỏi javascript để nâng cao trình độ"] [irp posts="34596" name="10 tip tối ưu code trên JavaScript mà web developer nào cũng nên biết"] Để tải thư viện mở rộng do tôi viết các bạn có thể tải tại đây. function Hub(hubUrl, hubName) {     this.onOk = function (func) { if (state == 2) func(); };     this.onBeforeStart = function () { };     this.start = function() {/* Code coe */ }; } Phần mở rộng tôi viết gồm hubUrl, hubName là trỏ đến địa chỉ Hub cần kết nối tới. this. [...]

Read more
Giới thiệu và hướng dẫn về FirewallD trên CentOS 7

Giới thiệu và hướng dẫn về FirewallD trên CentOS 7

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Chí Dũng FirewallD là giải pháp tường lửa mạnh mẽ tương tự Firewall CSF, được cài đặt mặc định trên RHEL 7 và CentOS 7, nhằm thay thế Iptables với những khác biệt cơ bản: FirewallD sử dụng “zones” và “services” thay vì “chain” và “rules” trong Iptables. FirewallD quản lý các quy tắc được thiết lập tự động, có tác dụng ngay lập tức mà không làm mất đi các kết nối và session hiện có. [irp posts="35327" name="App User Centricity: Làm sao tăng tỷ lệ duy trì lên 66%?"] [irp posts="35456" name="Cài đặt Elasticsearch trên CentOS"] 1. Giới thiệu về FirewallD Trước khi thực sự dùng đến FirewallD cần hiểu khái niệm về Zone và thời gian hiệu lực của quy tắc. 1.1. Zone Trong FirewallD, zone là một nhóm các quy tắc nhằm chỉ ra những luồng dữ liệu được cho phép, dựa trên mức độ tin tưởng của điểm xuất phát luồng dữ liệu đó trong hệ thống mạng. Các zone được [...]

Read more
Giới thiệu về Reactive Relational Database Connectivity (R2DBC)

Giới thiệu về Reactive Relational Database Connectivity (R2DBC)

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Lúc trước, khi làm việc với các ứng dụng với cơ chế Reactive có sử dụng database, chúng ta thường sẽ sử dụng MongoDB database bởi vì lúc đó rất ít database hỗ trợ cơ chế Reactive ngoại trừ MongoDB. Nhưng hiện tại thì các bạn không cần nhất thiết phải sử dụng MongoDB nữa, Reactive Relational Database Connectivity (R2DBC) sẽ giúp chúng ta làm việc với nhiều relational database system khác theo cơ chế Reactive. R2DBC là một spec định nghĩa cách thức chúng ta sẽ làm việc với các relational database như MySQL, PostgreSQL, … theo cơ chế Reactive là như thế nào. Nó cung cấp cho chúng ta một bộ thư viện Service Provider Interface (SPI) giúp chúng ta có thể implement driver cho từng loại database system tương ứng. Có nhiều driver đã hiện thực bộ SPI này, ví dụ như R2DBC PostgreSQL hiện thực R2DBC cho PostgreSQL database, tương tự chúng ta cũng có R2DBC MySQL hỗ trợ cho MySQL database, … [...]

Read more