All
Companies

Related posts

View all
Cài đặt RabbitMQ

Cài đặt RabbitMQ

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt RabbitMQ Server. Có nhiều cách cài đặt, có thể sử dụng stanalone file, sử dụng package manager/ installer hay Docker. [irp posts="35468" name="Giới thiệu CloudAMQP – Một RabbitMQ server trên Cloud"] [irp posts="43474" name="Giới thiệu RabbitMQ Management Interface"] Cài đặt RabbitMQ Server sử dụng Package manager Cài đặt Erlang Vì RabbitMQ được viết sử dụng ngôn ngữ Erlang nên để cài đặt nó các bạn cần cài đặt Erlang trước. Với MacOS, không cần phải cài đặt Erlang bởi vì Homebrew cài đặt RabbitMQ đã bao gồm Erlang runtime dependency. Cài đặt RabbitMQ trên MacOS Đầu tiên, các bạn hãy download phiên bản mới nhất của RabbitMQ tại địa chỉ: https://www.rabbitmq.com/download.html. Nó có nhiều phiên bản cho nhiều môi trường khác nhau nhưng trong bài viết này, hãy lựa chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành của các bạn. Ở đâ [...]

Read more
Giới thiệu RabbitMQ Management Interface

Giới thiệu RabbitMQ Management Interface

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan RabbitMQ Management là một giao diện thân thiện với người dùng cho phép chúng ta giám sát và xử lý RabbitMQ Server của mình từ trình duyệt web. Có thể quản lý queue, connection, channel, exchange, users and user permission. Có thể được xử lý: tạo, xóa và xem trong trình duyệt. Có thể theo dõi tốc độ tin nhắn và gửi / nhận tin nhắn theo cách thủ công. Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu các thông tin về các chế độ xem khác nhau mà chúng ta có thể tìm thấy trong RabbitMQ Management. [irp posts="35468" name="Giới thiệu CloudAMQP – Một RabbitMQ server trên Cloud"] [irp posts="43339" name="Kết nối AMQP Client với RabbitMQ Server"] Truy cập RabbitMQ Management Ở bài viết trước tôi đã hướng dẫn các bạn Cài đặt RabbitMQ và cách start RabbitMQ Server. Sau khi khởi động RabbitMQ, chúng ta có thể theo dõi và quản lý RabbitMQ từ giao diện web ở cổng 15672. Các bạn có thể truy cập vào trang nà [...]

Read more
Kết nối AMQP Client với RabbitMQ Server

Kết nối AMQP Client với RabbitMQ Server

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan Ở các bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về một số khái niệm cơ bản của RabbitMQ và cách cài đặt RabbmitMQ Server. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tạo RabbitMQ Client (Producer và Consumer) sử dụng AMQP library để kết nối đến RabbitMQ server, đồng thời cũng giới thiệu với các bạn cách hoạt động của Default Exchange trong RabbitMQ. [irp posts="35468" name="Giới thiệu CloudAMQP – Một RabbitMQ server trên Cloud"] [irp posts="37214" name="Kết nối RabbitMQ sử dụng Web STOMP Plugin"] Tạo RabbitMQ project Tạo maven project và mở file pom.xml, khai báo dependency như sau: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">     <modelVersion>4.0.0</modelVersion>     <groupId>com.gpcoder</groupId>     <artifactId>rabbitmq-example</artifactId>     <version>1.0-SNAPSHOT</version>     <properties>         <java.version>1.8</java.version>         <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>         & [...]

Read more
Work Queues trong RabbitMQ

Work Queues trong RabbitMQ

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách tạo RabbitMQ Client (Producer và Consumer) sử dụng AMQP library để kết nối đến RabbitMQ server. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về Work Queues được sử dụng để phân phối các task đến nhiều Worker. [irp posts="35468" name="Giới thiệu CloudAMQP – Một RabbitMQ server trên Cloud"] [irp posts="6447" name="RabbitMQ là gì? Tìm hiểu và sử dụng RabbitMQ"] Work Queues Ý tưởng chính của Work Queues (còn gọi là Task Queues) là tránh thực hiện một nhiệm vụ (work/task) tốn nhiều tài nguyên ngay lập tức và phải chờ nó hoàn thành. Thay vào đó chúng ta sẽ lên lịch (schedule) và các nhiệm vụ sẽ được thực hiện sau. Chúng ta gói gọn (encapsulate) một task dưới dạng Message và gửi nó đến Queue. Một tiến trình worker chạy background sẽ lấy các task và cuối cùng thực thi chúng. Có thể [...]

Read more