All
Jobs
Companies

Get job alert for this search

22 jobsPython

Company information

Related posts

View all
Hàm trong Python - Cú pháp và một số hàm phổ biến

Hàm trong Python - Cú pháp và một số hàm phổ biến

Hàm - Function là một khái niệm cơ bản quan trọng nhất trong mọi ngôn ngữ lập trình mà bạn cần nắm vững để có thể sử dụng. Bài viết hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về hàm trong Python, cú pháp khai báo hàm cũng như lời gọi hàm sử dụng trong ngôn ngữ này nhé. Giới thiệu về hàm trong Python Hàm (Function) trong Python là một khối code hay nhóm lệnh có tổ chức và có thể tái sử dụng được dùng để triển khai một hành động liên quan, thực hiện một tác vụ cụ thể. Nó giúp chia một chương trình Python ra thành những khối/ phần/ mô đun nhỏ hơn, có tổ chức để dễ dàng quản lý hơn và tối ưu hóa việc tái sử dụng. Trong Python có 2 loại hàm cơ bản chính gồm: Hàm tích hợp sẵn – Built-in Functions: hàm có sẵn trong thư viện cơ bản được Python cung cấp Hàm tự định nghĩ [...]

Read more
Tất tần tật về các loại toán tử trong Python

Tất tần tật về các loại toán tử trong Python

Trong lập trình, toán tử có thể hiểu là một hàm với các toán hạng là các giá trị đầu vào (input), thực hiện một số các phép toán cụ thể và trả về một giá trị đầu ra (output). Mỗi toán tử được quy định với các ký hiệu, biểu tượng riêng đặc trưng trong từng ngôn ngữ lập trình. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều sẽ hỗ trợ các loại toán tử cơ bản giống nhau. Với một ngôn ngữ mạnh về khả năng tính toán như Python, việc nắm được các loại toán tử và sử dụng chúng là điều cực kỳ quan trọng để tối ưu source code dự án. Bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem Python hỗ trợ những loại toán tử nào và cách sử dụng chi tiết từng loại toán tử đó nhé.  Giới thiệu về toán tử Python Trong Python, các toán tử được khai báo bằng các biểu tượng, [...]

Read more
Cấu trúc dữ liệu List và Tuple trong Python

Cấu trúc dữ liệu List và Tuple trong Python

Bài viết được sự cho phép của tác giả Kien Dang Chung Video trong bài viết Chúng ta đã được giới thiệu các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python bao gồm kiểu số nguyên (int), kiểu số thực (float), kiểu chuỗi (string) và kiểu logic (boolean). Với các kiểu dữ liệu cơ bản này, bạn hoàn toàn có thể viết các ứng dụng đơn giản với Python. Với các ứng dụng có số lượng các biến nhiều, dữ liệu lớn chúng ta cần tới các cấu trúc dữ liệu giúp cho việc viết code ngắn gọn và hiệu quả. 1. Tại sao cấu trúc dữ liệu cần thiết Cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong các chương trình để dễ dàng hơn trong việc định vị thông tin và lấy thông tin. Cấu trúc dữ liệu là cách các ngôn ngữ lập trình thể hiện các giá trị cơ bản, chúng chứa các kiểu dữ liệu cơ bả [...]

Read more
Phương thức List append() trong Python

Phương thức List append() trong Python

List là một trong những kiểu dữ liệu cơ bản trong Python lưu trữ các giá trị dưới dạng mảng (collection) có thứ tự, có thể thay đổi và cho phép chứa dữ liệu trùng lặp. Thao tác với List thông qua các phương thức thêm, sửa, xóa các phần tử trong đó là những kiến thức bắt buộc mọi lập trình viên Python đều nắm vững. Mặc dù vậy, có nhiều anh em mới làm Python còn nhầm lẫn trong việc sử dụng một số hàm có chức năng tương đối giống nhau với List, vì vậy bài viết hôm nay chúng ta cùng nhau làm rõ về phương thức append trong Python và so sánh nó với một số hàm khác tương tự nhé. Phương thức Append Append là phương thức dùng để thêm một phần tử vào cuối một List trong Python. Phần tử được thêm vào có thể là một số, một List, một chuỗi hoặc một Tuple. Cú [...]

Read more