All
Jobs
Companies

Get job alert for this search

2 jobsPostgreSql

Company information

Related posts

View all
Dùng Python viết hàm xử lý dữ liệu dưới tầng database cho PostgreSQL

Dùng Python viết hàm xử lý dữ liệu dưới tầng database cho PostgreSQL

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hồng Quân Có một bận, tôi ôm trong tay một bộ CSDL của website nọ, với nhiều thông tin danh tính người thật. Để tránh cho dữ liệu danh tính bị lộ, hưởng ứng tinh thần của Luật An Ninh Mạng, tôi quyết định phải làm xáo trộn dữ liệu đó để nó không còn phản ánh danh tính thật nữa. Cụ thể là tôi sẽ ghi thêm vài kí tự bừa bãi vào cột email, cho nó thành email "xạo" hết. Nói tới nhu cầu này thì cách dễ nhất là viết đoạn code cho nó chạy một vòng lặp, lặp qua các dòng của bảng dữ liệu, tại mỗi dòng lấy ra cột email, ghi nội dung mới vào rồi lưu lại. Cách đó dễ, nhưng hơi cơ bắp, không tinh tế, sẽ chậm khi bảng dữ liệu hơi lớn. Tôi quyết định thử phương án tạo hàm [...]

Read more
Cài đặt PostgreSQL server sử dụng Docker

Cài đặt PostgreSQL server sử dụng Docker

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt PostgreSQL server sử dụng Docker các bạn nhé! [irp posts="14005" name="20 trường hợp sử dụng lệnh Docker cho developer"] [irp posts="11034" name="Cách tạo một Docker đơn giản cho Node.JS"] Chúng ta sẽ sử dụng command docker run để chạy một Docker Image của PostgreSQL trên Docker Hub https://hub.docker.com/_/postgres như sau: docker run --name <container_name> -e POSTGRES_USER=<postgre_user> -e POSTGRES_PASSWORD=<postgre_password> -p 5432:5432 -v <mount_folder>:/var/lib/postgresql/data -d postgres:<tag> Trong đó: — name <container_name> là tên Docker container mà các bạn muốn đặt cho container của PostgreSQL server. -e POSTGRES_USER=<postgre_user> khai báo biến môi trường POSTGRES_USER, là tên user mà chúng ta sẽ sử dụng để đăng nhập vào PostgreSQL service. Tham số này là optional, nếu các bạn không khai báo thì mặc định, user với username “postgres” sẽ được sử dụng. -e POSTGRES_PASSWORD=<postgre_password> là [...]

Read more
Chạy Postgresql trong Docker container

Chạy Postgresql trong Docker container

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Đồng Hi các bạn, sau một tuần không chạm vào laptop thì hôm nay mình quay lại và gửi đến các bạn bài hướng dẫn cài Postgres trên Docker. Trong khi viết những dòng chữ này thì mình đã không còn là developer nữa rồi, nhưng niềm đam mê và sở thích thì vẫn còn đó, và biết đâu sau này mình lại có cơ hội quay trở lại với nghề. Trước tiên, lý do mà mình cài Postgres trên Docker là vì nó khá đơn giản, dễ cài dễ dùng, muốn xóa đi thì cx dễ remove cái container đi là xong. Để chạy được postgres thì bạn phải pull image của Postpres về và sử run một container trên image đó. Để pull dùng lệnh $ docker pull postgres [irp posts="14005" name="20 trường hợp sử dụng lệnh Docker cho developer"] [irp posts="18416" name="Docker là gì? Kiến thức cơ bản về Docker"] Để run một container mình dùng lệnh dưới $ docker run --name my-postgres -d -p 2345:5432 -e [...]

Read more