All
Jobs

Get job alert for this search

Related posts

View all
Middlewares – Sự tùy biến trong ứng dụng phần mềm

Middlewares – Sự tùy biến trong ứng dụng phần mềm

Bài viết được sự cho phép bởi tác giả Vũ Thành Nam Đầu tiên phải nói là bài viết sẽ thuần kỹ thuật và mình sẽ lấy .Net làm ví dụ minh họa, tuy nhiên mình sẽ giải thích một cách tự nhiên nhất với các ví dụ để bạn có thể hình dung được với những ngôn ngữ và công nghệ khác sẽ có cơ chế tương tự. Trước khi nói đến middlewares là gì mình đề cập qua một chút về kiến trúc client – server. Đây là một kiến trúc được bắt nguồn từ mạng máy tính sau lan rộng sang phần mềm, đặc biệt là web. Về bản chất nó là một máy client giao tiếp với một máy server để lấy thông tin. Website hiện này cũng dưới dạng hình thức như vậy, trình duyệt web gọi tới máy chủ để lấy dữ liệu và hiển thị dữ liệu đó cho người dùng. Để hiểu thêm về mô hình này bạn có thể đọ [...]

Read more
Oracle SQL developer - Top 5 cách dùng thông minh

Oracle SQL developer - Top 5 cách dùng thông minh

Anh em có kinh nghiệm làm việc với nhiều hệ cơ sở dữ liệu, nếu đã làm việc với hệ cơ sở dữ liệu Oracle chắc không còn lạ gì Oracle SQL developer. Oracle SQL developer là công cụ miễn phí do Oracle phát triển, giúp anh em làm việc với hệ cơ sở dữ liệu Oracle. Bài viết này giới thiệu tới anh em một số tính năng chính, cách sử dụng sao cho hiệu quả công cụ này. Mong rằng bài viết này sẽ hữu dụng với anh em bước đầu làm quen với hệ cơ sở dữ liệu Oracle. Những anh em có kinh nghiệm cũng có thể tra cứu một số thủ thuật được đề cập trong bài viết. Rồi, bắt đầu thôi anh em. Tiền đề là đã cài đặt và kết nối thành công vào DB Oracle thông qua Oracle SQL developer nha. 1. Oracle SQL Developer là gì? Dành cho anh em mới bước đầu làm quen với Oracle SQL developer. Oracle SQL developer là giao diện người dùng (Graphical user [...]

Read more
React Redux: Redux middleware là gì?

React Redux: Redux middleware là gì?

Bài viết được sự cho phép của tác giả Phạm Minh Khoa Để hiểu rõ hơn khái niệm Redux middleware, chúng ta cùng thử xử lý 1 bài toán như sau: Bạn cần phải ngăn chặn người dùng (users) không được sử dụng các từ khóa bị cấm (ví dụ như vl, vkl, cmnr, …) trong bài viết của họ. Để đơn giản thì mình sẽ xử lý lúc người dùng submit bài viết (trong ví dụ sẽ chỉ check trong tiêu đề bài viết thôi nhé) handleSubmit(event) { event.preventDefault(); const { title } = this.state; this.props.addArticle({ title }); this.setState({ title: "" }); } Việc kiểm tra tất nhiên sẽ được đặt trước dòng this.props.addArticle và nó sẽ kiểu như này: handleSubmit(event) { event.preventDefault(); const { title } = this.state; const forbiddenWords = ['spam', 'money']; const foundWord = forbiddenWords.filter(word => title.includes(word) ) if (foundWord) { return this.props.titleForbidden(); } this.props.addArticle({ title }); this.setState({ title: "" }); } Việc làm như này tất nhiên cũng chẳng sao, tuy nhiên trong đoạn code trên chứa phần xử lý logic (business logic) và nó nằm trong UI Component; thế là không đạt được mục đích của [...]

Read more
Kết nối DB ORACLE từ PHP trên CENTOS 7, 8

Kết nối DB ORACLE từ PHP trên CENTOS 7, 8

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Văn Minh Để kết nối được đến cơ sở dữ liệu Oracle từ CentOS 7, 8, bạn cần cài đặt Oracle InstantClient. Và bạn cũng cần phần mở rộng OCI8 để gọi từ PHP. Cài đặt Oracle InstantClient Với el8 / CentOS 8 / stream / Rocky / Almalinux Trước hết, cần tải các gói cần thiết. $ cd /usr/local/src $ wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/215000/oracle-instantclient-basic-21.5.0.0.0-1.el8.x86_64.rpm $ wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/215000/oracle-instantclient-sqlplus-21.5.0.0.0-1.el8.x86_64.rpm $ wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/215000/oracle-instantclient-devel-21.5.0.0.0-1.el8.x86_64.rpm $ wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/215000/oracle-instantclient-jdbc-21.5.0.0.0-1.el8.x86_64.rpm Sau đó, cài đặt bằng lệnh sau. $ cd /usr/local/src $ dnf localinstall oracle* --nogpgcheck Với el7 / CentOS 7 Bạn cũng cần tải các gói cần thiết trước. $ cd /usr/local/src $ wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/215000/oracle-instantclient-basic-21.5.0.0.0-1.x86_64.rpm $ wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/215000/oracle-instantclient-sqlplus-21.5.0.0.0-1.x86_64.rpm $ wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/215000/oracle-instantclient-devel-21.5.0.0.0-1.x86_64.rpm $ wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/215000/oracle-instantclient-jdbc-21.5.0.0.0-1.x86_64.rpm Rồi cài đặt bằng lệ [...]

Read more