All
Jobs
Companies

Get job alert for this search

7 jobsOOP

Company information

Related posts

View all
Object Prototype Javascript – Công cụ hỗ trợ OOP cho JS

Object Prototype Javascript – Công cụ hỗ trợ OOP cho JS

Bài viết được sự cho phép của tác giả Sơn Dương Khi nghe người ta nói về Javascript, bạn chỉ biết Javascript là ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện, kiểu script… Thế nhưng, có một điều thú vị rằng, Javascript cũng có thể viết code theo hướng đối tượng. Để làm được điều này, bạn cần phải hiểu về Object Prototype Javascript. Bạn sẽ không thể nào trở thành chuyên gia về Javascript nếu bạn không nắm được khái niệm Object trong Js. Chúng là nền tảng cho mọi khía cạnh của ngôn ngữ lập trình Javascript. Trên thực tế, với bất kỳ ai, bất kì ngôn ngữ nào, thì học cách tạo và làm việc với Object là việc đầu tiên bạn nghiên cứu và thực hành. Tuy nhiên, chắc do Javascript là ngôn ngữ kiểu “lai tạp” , cú pháp lỏng lẻo, dễ tiếp cận… nên nhiều bạn thường bỏ qua việc tìm hiểu Object, cứ nghĩ JS khô [...]

Read more
JavaScript là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP)

JavaScript là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP)

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương JavaScript là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) JavaScript là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) vì nó đáp ứng các tính chất của lập trình hướng đối tượng như: Tính đóng gói (Encapsulation) Tính trừu tượng (Abstraction) Tính kế thừa (Inheritance) Tính đa hình (Polymorphism) Tuyển lập trình JavaScript các công ty HOT Có rất nhiều ý kiến cho rằng JavaScript không phải là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng vì nó không có từ khóa class để tạo bản thiết kế đối tượng như các ngôn ngữ lập trình OOP khác (Java, Python, C#…). Tuy nhiên, trong JavaScript ta có thể làm điều tương tự với function Về thừa kế (inheritance) trong JavaScript, tất cả các đối tượng đều thừa kế từ prototype. (protype là thuộc tính đặc biệt mà tất cả các đối tượng đều có. Nó tương tương như trong Java, tất cả các class đều thừa kế [...]

Read more
Lập trình hướng đối tượng (OOPs) trong Java

Lập trình hướng đối tượng (OOPs) trong Java

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan Khái niệm về lập trình hướng đối tượng trong java Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programing – OOP) là một phương pháp để thiết kế một chương trình bởi sử dụng các lớp và các đối tượng. Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng vì vậy nó cũng hỗ trợ các đặc tính của lập trình hướng đối tượng: Đa hình (Polymorphism) Thừa kế (Inheritance) Đóng gói (Encapsulation) Trừu tượng (Abstraction) Tuyển dụng lập trình viên Java Đối tượng (object) Đối tượng là một thực thể có trạng thái và hành vi. Nó có thể mang tính vật lý hoặc logic. Nếu chúng ta xem xét thực tế chúng ta có thể tìm thấy nhiều đồ vật xung quanh chúng ta: cái bàn, con chó, con người, v.v… Tất cả các đối tượng này đều có thuộc tính và hành vi. Nếu chúng ta xem xét một con chó, [...]

Read more
OOP là gì? Giải thích dễ hiểu về lập trình hướng đối tượng

OOP là gì? Giải thích dễ hiểu về lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming - OOP) là một trong những kỹ thuật lập trình rất quan trọng và sử dụng nhiều hiện nay. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay như Java, PHP, .NET, Ruby, Python... đều hỗ trợ OOP. Vậy lập trình hướng đối tượng là gì? Và các nguyên lý cơ bản trong OOP cần biết là gì? Functional Programming là gì? Lập trình hướng đối tượng (OOP) là gì? Lập trình hướng đối tượng (OOP) là một kỹ thuật lập trình cho phép lập trình viên tạo ra các đối tượng trong code trừu tượng hóa các đối tượng. Đối tượng là những sự vật, sự việc mà nó có những tính chất, đặc tính, hành động giống nhau và ta gom góp lại thành đối tượng giống trong thực tế cuộc sống. Khi lập trình OOP, chúng ta sẽ định nghĩa các lớp (class) để gom (mô hình) các đối tượng thực tế. Đối tượng Một đố [...]

Read more