All
Jobs
Companies

Get job alert for this search

6 jobsOOP

Company information

Related posts

View all
40+ câu hỏi phỏng vấn OOP không thể bỏ qua (Phần 2)

40+ câu hỏi phỏng vấn OOP không thể bỏ qua (Phần 2)

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Thành Nam II. Câu hỏi phỏng vấn về Lập trình hướng đối tượng (OOP) (Phần 2) 20. Các kiểu constructor trong C++?​ Các constructor có các phân loại phổ biến như sau: Default Constructor: Hàm khởi tạo mặc định không nhận bất kỳ tham số nào. class ABC { int x; ABC() { x = 0; } }; Parameterized constructor: hàm khởi tạo này nhận về một hay nhiều tham số. class ABC { int x; ABC(int y) { x = y; } }; Copy constructor: là một hàm thành viên khởi tạo một đối tượng bằng cách sử dụng một đối tượng khác của cùng một lớp. class ABC { int x; ABC(int y) { x = y; } // Copy constructor ABC(ABC abc) { x = abc.x; } }; 21. Copy Constructor là gì?​ Copy Constructor hay hàm khởi tạo sao chép, có mục đích là sao chép một đối tượng sang một đối tượng khác. Điều đó có nghĩa là một phương thức khởi tạo sao chép sẽ sao chép một đối tượng và các giá trị củ [...]

Read more
40+ câu hỏi phỏng vấn OOP không thể bỏ qua (Phần 1)

40+ câu hỏi phỏng vấn OOP không thể bỏ qua (Phần 1)

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Thành Nam I. Lập trình hướng đối tượng là gì? OOP (Object-Oriented Programming) là một mô hình lập trình để giải quyết vấn đề xoay quanh khái niệm "Đối tượng". Đối tượng có thể được xem như là các thể hiện của thực thế ở thế giới thực như là lớp, chúng chứa một số đặc điểm và hành vi được chỉ định trong lớp mẫu. Ở các ngôn ngữ đơn giản, một lớp có thể là một bản mẫu, dựa trên nó để tạo ra các đối tượng. Thế nên Đối tượng có thể được xem như là một thể hiện của một lớp và thỉnh thoảng nó có thể được gọi là "thực thể". Các thuật ngữ đặc trưng ám chỉ đối tượng đó là gì, và hành vi chỉ đối tượng đó như thế nào. Ví dụ, ta tạo mô hình OOP với một chiếc xe: Lớp: mẫu xe cụ thể như Audi A4, BMW I8, Maruti Suzuki Vitara Brezza,... Đối tượng: Bất kỳ chiếc xe cụ [...]

Read more
Object Prototype Javascript – Công cụ hỗ trợ OOP cho JS

Object Prototype Javascript – Công cụ hỗ trợ OOP cho JS

Bài viết được sự cho phép của tác giả Sơn Dương Khi nghe người ta nói về Javascript, bạn chỉ biết Javascript là ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện, kiểu script… Thế nhưng, có một điều thú vị rằng, Javascript cũng có thể viết code theo hướng đối tượng. Để làm được điều này, bạn cần phải hiểu về Object Prototype Javascript. Bạn sẽ không thể nào trở thành chuyên gia về Javascript nếu bạn không nắm được khái niệm Object trong Js. Chúng là nền tảng cho mọi khía cạnh của ngôn ngữ lập trình Javascript. Trên thực tế, với bất kỳ ai, bất kì ngôn ngữ nào, thì học cách tạo và làm việc với Object là việc đầu tiên bạn nghiên cứu và thực hành. Tuy nhiên, chắc do Javascript là ngôn ngữ kiểu “lai tạp” , cú pháp lỏng lẻo, dễ tiếp cận… nên nhiều bạn thường bỏ qua việc tìm hiểu Object, cứ nghĩ JS khô [...]

Read more
JavaScript là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP)

JavaScript là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP)

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương JavaScript là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) JavaScript là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) vì nó đáp ứng các tính chất của lập trình hướng đối tượng như: Tính đóng gói (Encapsulation) Tính trừu tượng (Abstraction) Tính kế thừa (Inheritance) Tính đa hình (Polymorphism) Tuyển lập trình JavaScript các công ty HOT Có rất nhiều ý kiến cho rằng JavaScript không phải là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng vì nó không có từ khóa class để tạo bản thiết kế đối tượng như các ngôn ngữ lập trình OOP khác (Java, Python, C#…). Tuy nhiên, trong JavaScript ta có thể làm điều tương tự với function Về thừa kế (inheritance) trong JavaScript, tất cả các đối tượng đều thừa kế từ prototype. (protype là thuộc tính đặc biệt mà tất cả các đối tượng đều có. Nó tương tương như trong Java, tất cả các class đều thừa kế [...]

Read more