All
Jobs
Companies

Get job alert for this search

5 jobsOdoo

Company information

Related posts

View all
Thử làm một "lập trình viên Odoo"

Thử làm một "lập trình viên Odoo"

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Việt Hưng Odoo là gì? Ố đù tự mô tả về mình trên GitHub: Odoo is a suite of web based open source business apps. The main Odoo Apps include an Open Source CRM, Website Builder, eCommerce, Warehouse Management, Project Management, Billing & Accounting, Point of Sale, Human Resources, Marketing, Manufacturing, Purchase Management, ... Odoo Apps can be used as stand-alone applications, but they also integrate seamlessly so you get a full-featured Open Source ERP when you install several Apps. Nó là một bộ các web app phục vụ các công việc trong kinh doanh như quản lý quan hệ khách hàng, quản lý dự án, tính tiền/kế toán, tuyển dụng... đầy đủ đến mức nó là một giải pháp "ERP" cho doanh nghiệp. Odoo là tên mới từ bản 8.0 (giờ đang là 10.0) của phần mềm OpenERP. [irp posts="32797" name="Todo App ASP.NET MVC x Entity Framework"] [irp posts="19025" name="10 nguyên tắc lập trình nền tảng mà lập trình viên nào cũng cần biết"] Đó là nhìn từ phía người dùng. Còn về phía lập trình viên, Odoo là gì? Odoo không phải đơ [...]

Read more