Objective-C ×

2 IT Objective-C

iOS Developer

Technology Product & Service

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Phần Mềm, Giải trí/ Game

1**** USD Login to view salary

Số lượng cần tuyển: 03 iOS Developer

5 days ago

(HN) Lập Trình Viên iOS

Vinsofts

Outsourcing

1********* - 2********* VND Login to view salary

Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền tảng iOS (Object-C, Swift) Tìm hiểu các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu dự án và tối u...

3 months ago