Thông tin về các công ty

 • EGANY
  Chi tiết

  EGANY

  EGANY - Easily Get ANYthing

  • Phần Mềm, Outsourcing, Thương mại điện tử/ Bán lẻ

  • Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 10-24

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: Linux, JavaScript, NodeJS, MongoDB, Redis, Github, Nginx, ReactJS, Docker, Web Design, My SQL, Business Analyst, R&D, Shopify, NextJS, Microsoft, IT Auditor

 • Thegoodguys Technology
  Chi tiết

  Thegoodguys Technology

  SIMPLIFYING TECHNOLOGY - eCommerce. Education. Customer Service.

  • Product, Software, Phần Mềm, Giáo dục, Internet

  • Quận 3, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 10-24

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: Linux, Java, MySQL, NodeJS, Socket.io, Nginx, ReactJS, React Native, Apache, Angular, CRM

 • SysVPN
  Chi tiết

  SysVPN

  Tunnel to a Safe CyberHaven

  • Phần Mềm

  • Quận Hà Đông, Hà Nội

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: Swift, C++, C#, MySQL, NodeJS, MongoDB, Nginx, Golang, Kotlin

 • UniBiz
  Chi tiết

  UniBiz

  Success comes from the passion and the devotion.

  • Viễn Thông, Phần Mềm, Dịch vụ doanh nghiệp, Thương mại điện tử/ Bán lẻ, Dịch vụ IT, Gia công phần mềm

  • Quận 5, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: United States, Vietnam

  • Công nghệ: PHP, Agile, Swift, Linux, UX/UI Design, Android, iOS, Product Manager, Project Manager, NodeJS, Tester, MongoDB, Redis, Websocket, Socket.io, Nginx, Graphic Design, Front-End, Back-End, Full-Stack, DevOps, ReactJS, React Native, WebRTC, Openstack Development, PostgreSql, Infrastructure

 • LEANOW (SSSTUTTER)
  Chi tiết

  LEANOW (SSSTUTTER)

  Refined from Inside

  • Dịch vụ doanh nghiệp, Thương mại điện tử/ Bán lẻ

  • Quận Đống Đa, Hà Nội

  • Quy Mô Công Ty: 100-499

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: PHP, NodeJS, MongoDB, MariaDB, Nginx, Microsoft

Tin tức liên quan đến "Nginx"

 • Nginx và Apache là gì? So sánh Nginx và Apache

 • Nginx là gì, setup một server serve static file với Nginx

 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Nginx Amplify Agent trên Centos 7

 • Deploy ứng dụng load balancer sử dụng Nginx với Docker

 • Xây dựng một custom Nginx Docker image

 • Cài đặt Nginx sử dụng Docker

 • NGINX Amplify là gì? Giới thiệu về NGINX Amplify

 • Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX)

 • 502 bad gateway nginx - Xử lý lỗi "502 Bad Gateway" trên Nginx

 • NGINX là gì? Tổng quan về NGINX

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm