All
Companies

Related posts

View all
Native apps với Vue.js: Chọn Weex hay NativeScript?

Native apps với Vue.js: Chọn Weex hay NativeScript?

Vue.js là một framework tuyệt vời! Nó rất dễ học và là tinh hoa của những gì tốt nhất từ React’s component và Angular’s templates. Tuy vậy, Vue.js vẫn có điểm yếu: khác với React Native, Vue.js không hề ổn định cũng như được dùng nhiều vào việc phát triển các app Native. Tin vui là điều nay sắp được thay đổi với 2 framework mới đang được phát triển nhằm giúp cho Vue.js có thể dùng được trong lập trình ứng dụng Native. Chúng chính là Weex và NativeScript. Trong bài viết này, tôi sẽ so sánh chúng và cho bạn cái nhìn rõ hơn về cả hai framewoek đầy tiềm năng này. Weex Weex là một project của người khổng lồ đến từ Trung Quốc - Alibaba. Với slogan “Write once, run Everywhere", có nghĩa là bạn có thể lập trình cho web (html5), Android và iOS chỉ với cùng một database. Hiện có một vài Weex projects đang được phát triển, với số lượng hàng triệu người dù [...]

Read more