All
Companies

Related posts

View all
MySQL so găng MariaDB, điểm khác biệt chính, ưu và nhược điểm

MySQL so găng MariaDB, điểm khác biệt chính, ưu và nhược điểm

Hello anh em, quay lại với chuỗi bài về hệ cơ sở dữ liệu, trong lập trình web nói chung và phát triển phần mềm nói riêng, MySQL hay MariaDB đều là hệ cơ sở dữ liệu. Mà dữ liệu được lưu trữ và quản lý như thế nào lại là điều tối quan trọng để phần mềm, web, app của anh em viết ra có hoạt động tốt hay không. Bài viết này làm quả so găng giữa hai hệ cơ sở dữ liệu khá là phổ biến là MySQL (bao phổ biến) và MariaDB, hệ cơ sở dữ liệu của cô gái maria. Mặc dù có cấu trúc tương tự, cả hai hệ cơ sở dữ liệu này có tính năng và thành phần khác nhau. Xem và hiểu sâu về từng cái giúp anh em dễ dàng đưa ra lựa chọn hệ cơ sở dữ liệu cho chính dự án của mình. Ưu nhược điểm của từng loại lúc này xem ra là yếu tố quan trọng để anh em đem lên bàn [...]

Read more