All
Jobs
Companies

Get job alert for this search

1 jobKafka

Company information

Related posts

View all
Làm việc với Apache Kafka Topic sử dụng CLI

Làm việc với Apache Kafka Topic sử dụng CLI

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Sau khi cài đặt Apache Kafka, các bạn có thể sử dụng công cụ Apache Kafka CLI để làm việc với topic trong Apache Kafka server. [irp posts="35520" name="Apache Kafka là gì?"] [irp posts="46000" name="Cài đặt Apache Kafka sử dụng Docker Compose"] Xem thêm việc làm AngularJS hấp dẫn trên TopDev Tạo mới topic Chúng ta sẽ sử dụng tập tin kafka-topics.sh của Apache Kafka CLI để làm việc với topic trong Apache Kafka server. Để tạo mới một topic, các bạn có thể sử dụng câu lệnh với cú pháp như sau: kafka-topics.sh --create --topic <topic_name> --bootstrap-server <kafka_server> --partitions <partition_number> --replication-factor <replication_number> Trong đó: topic_name là tên topic mà chúng ta cần tạo kafka_server là địa chỉ Apache Kafka server với định dạng host:port partition_number là số lượng partitions mà chúng ta cần tạo replication_number là số lượng replicate mà chúng ta muốn cho mỗi partition. Giá trị của tham số này sẽ phụ thuộc vào số lượng Apache [...]

Read more
Các khái niệm cơ bản trong Apache Kafka

Các khái niệm cơ bản trong Apache Kafka

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Để làm việc với Apache Kafka, các bạn cần nắm một số khái niệm cơ bản về: Producer Consumer Broker Cluster Topic Topic Partitions Partition Offset Consumer Group [irp posts="35520" name="Apache Kafka là gì?"] [irp posts="46000" name="Cài đặt Apache Kafka sử dụng Docker Compose"] Xem thêm tuyển dụng UI UX Designer hấp dẫn trên TopDev Producer Producer là những application produce data và gửi data tới Apache Kafka Server. Data này sẽ là những message có định dạng, được gửi dưới dạng mảng byte tới Apache Kafka server. Ví dụ như các bạn có một tập tin .txt chứa text bên trong, chúng ta có thể dùng Producer để đọc từng dòng trong tập tin này rồi gửi tới Apache Kafka server. Consumer Consumer là những application nhận message từ Apache Kafka server với message được gửi từ Publisher. Consumer cần phải subcribe vào một topic nào đó của Apache Kafka server để có thể nhận được tất cả các message được emit vào topic này. Sau khi nhận được data, Consumer [...]

Read more
Cơ bản về Apache Kafka

Cơ bản về Apache Kafka

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Apache Kafka là một open-source distributed event streaming platform giúp chúng ta có thể tạo và process data stream real-time. Các bạn có thể hình dung đến những hệ thống mà mỗi giây, data đều được sinh ra và cần được xử lý ví dụ như hệ thống quản lý giao thông, quản lý thời tiết, data sẽ được tạo ra từ nhiều nơi khác nhau và cần được collect để xử lý. Sử dụng Apache Kafka với high scalable có thể giúp chúng ta giải quyết những bài toán như vậy. [irp posts="45862" name="Cài đặt Apache Kafka trên macOS"] [irp posts="36289" name="Sử dụng Apache POI để đọc, ghi dữ liệu từ file Excel trong Selenium"] Xem thêm các việc làm Flutter lương cao trên TopDev Apache Kafka là một hệ thống enterprise messaging, hoạt động với cơ chế Pub-Sub messaging architecture. Chúng ta có Message Publisher, Message Consumer và Message Broker. Message Publisher là nơi produce các message và emit các message vào Message Broker, Message Consumer là nơi nhận, nó sẽ subscribe Message Broker và [...]

Read more
Cài đặt Apache Kafka sử dụng Docker Compose

Cài đặt Apache Kafka sử dụng Docker Compose

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Trong bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Apache Kafka trên macOS, việc cài đặt sử dụng Docker Compose sẽ giúp chúng ta nhanh chóng start lên một Apache Kafka server mà không tốn nhiều effort, chỉ cần cài đặt Docker và tập tin docker-compose.yml. Cụ thể như thế nào? Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Apache Kafka sử dụng Docker Compose các bạn nhé! [irp posts="35520" name="Apache Kafka là gì?"] [irp posts="7048" name="Cách thiết lập một dự án Symfony để làm việc với Docker Subdomains"] Xem thêm các việc làm OOP lương cao trên TopDev Mình sẽ tạo mới một tập tin docker-compose.yml với Docker Compose version như sau: version: '3.8' Chúng ta sẽ khai báo 2 service, một cho Apache Zookeeper và một cho Apache Kafka: services: zookeeper: kafka: Vì Apache Kafka muốn chạy được phải có Apache Zookeeper nên mình sẽ khai báo service zookeeper trướ [...]

Read more