All
Companies

Company information

Related posts

View all
Kiểm tra HTML5 validation message

Kiểm tra HTML5 validation message

Bài viết được sự cho phép của vntesters.com Trước khi qua bước kiểm tra HTML5 message hãy điểm lại 1 số thông tin: [irp posts="30906" name="5 bước tìm hiểu sơ lược thành phần một web HTML động"] [irp posts="23631" name="Cách để tạo một Switch trên iPhone bằng HTML và CSS"] HTML5 Form: Một phần của trang web bạn đang test, cho phép người dùng tương tác với hệ thống, thu thập thông tin: form đăng nhập/ đăng kí/ mua hàng/ bình luận/.. Cách thức hoạt động: User mở form nhập liệu Điền thông tin vào form sau đó submit dữ liệu lên máy chủ – trong step này dữ liệu được nhập vào có thể được kiểm tra tại browser của người dùng thông qua các đoạn mã Javascript Server sau khi nhận được thông tin sẽ xử lý thông qua các ngôn ngữ kịch bản máy chủ và thực hiện kiểm tra dữ liệu trong form, logic, ghi dữ liệu vào DB Sau khi xử lý xong thông tin sẽ gửi lạ [...]

Read more
HTML5 khác HTML như thế nào?

HTML5 khác HTML như thế nào?

HTML hay HyperText Markup Language, là thành phần quan trọng nhất và là khung sườn của World Wide Web. Tuy nhiên, nếu chỉ riêng HTML thôi thì khá đơn điệu bởi vì nó chỉ có thể cung cấp các trang web tĩnh; nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các tính năng ấn tượng hơn, HTML đã được kết hợp với các thành phần khác như CSS, Javascript... Tuy nhiên website ngày càng khá cồng kềnh và các trình duyệt khác nhau thực hiện những tính năng theo cách riêng của chúng. HTML5 sinh ra để giải quyết những vấn đề lớn của HTML, giúp cho trang web trở nên hiệu quả và đẹp đẽ hơn. HTML5 là gì? HTML5 là một ngôn ngữ cấu trúc và trình bày nội dung cho World Wide Web. Đây là phiên bản thứ 5 của ngôn ngữ HTML, được giới thiệu bởi World Wide Web Consortium (W3C). HTML5 vẫn sẽ giữ lại những đặc điểm cơ bản của HTML4 và bổ sung thêm cá [...]

Read more
Ràng buộc dữ liệu input với HTML5

Ràng buộc dữ liệu input với HTML5

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An Vì form quá phức tạp, chúng ta cần thêm một bài viết nữa về validation với html. Với HTML5 chúng ta có một số kiểu input để validate những giá trị mà user đưa vào, ko cần tự viết javascript để check, chỉ đơn giản là khai báo mấy cái attribute, trường hợp phức tạp hơn, chúng ta có thể can thiệp trong cái Validation API để có kết quả mong muốn Luôn nhớ validate ở phía client không có nghĩa là ko cần đến validate ở server. [irp posts="20498" name="Tìm hiểu validate form với HTML5"] [irp posts="28440" name="Định dạng chuẩn và quy ước viết code trong HTML5"] Một vài ràng buộc phổ biến Dùng kiểu input <input type=”email” />: bắt buộc là giá trị email <input type="url" />: bắt buộc là giá trị url Dùng attribute khác Attribute Kiểu input hỗ trợ Giải thích pattern text, search, url, tel, email, password phải khớp với giá trị regular expression min range, number, date, month, week, datetime, datetime-local, time [...]

Read more
Tìm hiểu validate form với HTML5

Tìm hiểu validate form với HTML5

Bài này nằm trong loạt bài chuẩn kiến thức để đi thi web mobile specialist của Google. Một số cách validate bằng HTML, sử dụng API kết hợp với javascript để custom lại theo ý muốn Chúng ta cùng điểm qua các attribute mà HTML5 cung cấp để validate type Ngoài giá trị text, chúng ta sẽ có thêm email: chỉ cho phép nhập địa chỉ email number: chỉ cho phép nhập số url: chỉ cho phép nhập dạng đường dẫn url tel: không nên xài, vì mỗi nước của một kiểu format số điện thoại riêng <form> <input name="your_email" type="email" /> <input name="your_money" type="number" /> <input name="your_website" type="url" /> <button>Gửi</button> </form> required Một attribute đơn giản nhất, truyền vào một giá trị boolean, bắt buộc user phải nhập giá trị nếu đang set true <form> <label for="choose">Cafe hay Trà Đá?</label> <input id="choose" name="i_like" required> <button>Gửi</button> </form> Dùng CSS selector :valid, :invalid để [...]

Read more