All
Jobs

Get job alert for this search

2 jobsHadoop

Related posts

View all
Hadoop là gì? Kiến trúc của Hadoop

Hadoop là gì? Kiến trúc của Hadoop

Big Data đang trở thành một phần thế mạnh và là tài sản to lớn của mỗi công ty, và Hadoop là công nghệ cốt lõi cho việc lưu trữ và truy cập dữ liệu lớn. Hadoop là gì? Hadoop là một Apache framework mã nguồn mở cho phép phát triển các ứng dụng phân tán (distributed processing) để lưu trữ và quản lý các tập dữ liệu lớn. Hadoop hiện thực mô hình MapReduce, mô hình mà ứng dụng sẽ được chia nhỏ ra thành nhiều phân đoạn khác nhau được chạy song song trên nhiều node khác nhau. Hadoop được viết bằng Java tuy nhiên vẫn hỗ trợ C++, Python, Perl bằng cơ chế streaming. Hadoop giải quyết vấn đề gì? Xử lý và làm việc khối lượng dữ liệu khổng lồ tính bằng Petabyte. Xử lý trong môi trường phân tán, dữ liệu lưu trữ ở nhiều phần cứng khác nhau, yêu cầu xử lý đồng bộ Các lỗi xuất hiện thường xuyên. Băng thông giữa [...]

Read more