Thông tin về các công ty

 • SeleX Motors
  Chi tiết

  SeleX Motors

  ​DRIVE A BETTER FUTURE

  • Công nghiệp ô tô

  • Quận Cầu Giấy, Hà Nội

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: PHP, Mobile, TCP/IP, Iot, GSM, 3G, 4G LTE, MQTT, LoRa, SSl

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm